• Σχόλιο του χρήστη 'Κυριάκος Κωστόπουλος' | 25 Ιανουαρίου 2010, 01:30
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ --------------- Θεωρώ ότι η θέσπιση του "Περιφερειακού Συνηγόρου", μόνο σύγχυση θα φέρει τόσο στους διοικούντες όσο και στους διοικούμενους, για τους εξής λόγους: 1. Δεν πρόκειται για κάτι νέο, δεδομένου ότι για την επίλυση διαφορών μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, ήδη έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί ο "Συνήγορος του Πολίτη". 2. Θα δημιουργηθούν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ του νέου "Περιφερειακού Συνήγορου" και του υπάρχοντος "Συνήγορου του Πολίτη", με αποτέλεσμα ο πολίτης αρχικά να μην ξέρει που να απευθυνθεί και σε δεύτερο χρόνο οι υποθέσεις του να γίνονται "μπαλάκι" μεταξύ των παραπάνω υπηρεσιών (σύνηθες φαινόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο). 3. Θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα προς επίλυση/ρύθμιση/αποσαφήνιση (ενδεχομένως με Προεδρικά Διατάγματα ή/και Υπουργικές Αποφάσεις), όπως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κανείς για να αναλάβει το ρόλο του "Περιφερειακού Συνηγόρου", το καθεστώς μισθοδοσίας του, το καθεστώς ελέγχου του κλπ. 4. Θα τεθούν θέματα αξιοπιστίας του νέου θεσμού, εφόσον - όπως προτείνεται τουλάχιστον - συλλογικό όργανο της Περιφέρειας θα εκλέγει τον άνθρωπο που θα της ασκήσει έλεγχο (Γιάννης κερνάει - Γιάννης πίνει, κατά τη λαϊκή ρήση). Συμπερασματικά, θα δαπανηθούν αρχικά αλλά και θα δαπανώνται σε κάθε εκλογή "Περιφερειακού Συνήγορου" εργατοώρες, χρήμα και φαιά ουσία προκειμένου να "επαν-εφευρεθεί ο τροχός", ενώ θα μπορούσε απλά να ενισχυθεί με προσωπικό ή/και παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο, ο ήδη υπάρχον - και εξαιρετικά επιτυχημένος - θεσμός του "Συνήγορου του Πολίτη". Πιστεύω ότι η θεσμοθέτηση του "Περιφερειακού Συνήγορου", όχι μόνο δε θα ωφελήσει τον πολίτη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ίσως σταδιακά οδηγήσει και στην απαξίωση του υπάρχοντος θεσμού του "Συνήγορου του Πολίτη". Με εκτίμηση, Κυριάκος Κωστόπουλος ΜΑ (Υπάλληλος Ν.Α.)