• Σχόλιο του χρήστη 'Sokratis Kefalogiannis' | 25 Ιανουαρίου 2010, 08:25

    Αρμοδιότητες που δεν θα εξαρτώνται από το Κράτος και τις Γενικές Διευθύνσεις, αλλά και επαρκώς ορισμένες και διακριτές με τις άλλες βαθμίδες διοίκησης. Οδικός χάρτης εφαρμογής του νέου αυτού θεσμού που κυρίαρχο στοιχείο του θα είναι η αυτό- διοίκηση Οικονομική ξεκάθαρη πολιτική για την Περιφέρεια και ξεκάθαροι από την αρχή οι πόροι της από το κράτος.