• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Σπανουδάκης' | 25 Ιανουαρίου 2010, 11:37

    Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ έλεγχος που αναφέρεστε είναι προβληματικός για τους κάτωθι λόγους: 1. Δεν πραγματοποιείται σε στάδιο πριν (σαν προληπτικός) από την ΑΠΟΦΑΣΗ του Δήμου να προβεί σε μία δαπάνη και ΟΧΙ από την υποβολή του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ μιάς Δαπάνης. 2. Ο Ελεγχος από τους επιτρόπους γίνετε μόνο για τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. Δεν υπάρχει ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ γνωμοδότηση/εμπειρογνωμοσύνη στον Επίτροπο. Συνεπώς βλέπουμε ο εκάστοτε Επίτροπος σε "Πράξεις" που συντάσσει να αναφέρεται σε Τεχνικά θέματα που δεν άπτονται αρμοδιότητας του. 3. Δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς τους Επιτρόπους για την αντιμετώπιση με ενιαία στάση έναντι των Δήμων. Ετσι π.χ. βλέπουμε το φαινόμενο κάποιες Δαπάνες Ορκωτού Λογιστή ή η ανάθεση Πολεοδομικού σχεδιασμού για κάποιους να είναι "Νομιμες" και για κάποιους "Μή νόμιμες". @ μέτρα και 2 σταθμά για Δήμους με τον ίδιο πλυθησμό και την ΙΔΙΑΤεχνική και Οικονομική Επάρκεια (Προσωπικό)