• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Σκαλαίος' | 25 Ιανουαρίου 2010, 15:45

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασμός των επιπέδων διακυβέρνησης της χώρας. Η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης είναι κατ’ αρχήν αποδεκτή στο ιδεατό της κομμάτι καθόσον προσβλέπει σε ένα κράτος δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω κείμενο, αυτά συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις των οργάνων μας, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθώς και την απόφαση του συνεδρίου της Κυλλήνης, οι γενικές κατευθύνσεις του οποίου επιβεβαιώθηκαν με την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου στην Αθήνα στις 18-20/01/2010. Τολμώ να συμπληρώσω ότι το κείμενο διαβούλευσης πραγματεύεται με ριζοσπαστικό και καινοτόμο τρόπο θέματα που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τον Συνήγορο του Πολίτη και της επιχείρησης, την εξυπηρέτηση του Πολίτη (Δημοτικό e K.E.Π., κάρτα δημότη), την διαφάνεια καθώς και τα κριτήρια των συνενώσεων. Στο πλαίσιο της γενικότερης κινητοποίησης των αυτοδιοικητικών και κρατικών παραγόντων, επιτρέψτε μου να παραθέσω τους προβληματισμούς μου, καθώς και να διατυπώσω κάποιες προτάσεις-θέσεις που θεωρώ απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία και των δύο βαθμίδων αυτοδιοίκησης: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η πρόταση του Υπουργείου για τον αριθμό των νέων περιφερειών, που θα αποτελούν τον β΄ βαθμό αυτοδιοίκησης, κάνει λόγο για δεκατρείς (13), θέση που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Βασικό κριτήριο της νέας μεταρρύθμισης αποτελεί η δημιουργία ισχυρών διοικητικών ενοτήτων με χρηστή διοίκηση και σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Η δημιουργία Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων αντίστοιχων σε αριθμό και γεωγραφική έκταση με τις σημερινές 13 διοικητικές περιφέρειες σε τίποτε δεν εξυπηρετεί την δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος διακυβέρνησης καθώς αρκετές από αυτές δεν έχουν πληρούν κανένα κριτήριο για να παραμείνουν, απεναντίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη των περιφερειών. Ειδικότερα στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο και υποκρύπτει σκοπιμότητες, τοπικές & κομματικές, η δημιουργία δύο περιφερειών στην Πελοπόννησο. Το «μόρφωμα» αυτό που προτείνεται προς ικανοποίηση των αξιώσεων των επί σειρά ετών πολιτικών της Τρίπολης, σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργήσει ως πυλώνας ανάπτυξης. Το «νησί του Πέλοπα» πρέπει να γίνει μια ενιαία και αδιαίρετη περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Επίσης προτείνω, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να καταργηθεί και νησιά με αυτοδιάθεση να ενταχθούν στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, ήτοι η Ζάκυνθος στην Πελοπόννησο, η Κεφαλονιά & η Ιθάκη στη Στερεά Ελλάδα, η Λευκάδα και η Κέρκυρα στην Ήπειρο. Κύριοι, όλοι γνωρίζουμε καλή γεωγραφία, απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθό εδαφικό προσδιορισμό των νέων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Οι Περιφέρειες πρέπει να είναι οι παρακάτω: Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη και Κρήτη, δηλαδή 7, όσες και οι κρατικές αποκεντρωμένες περιφέρειες, εκτός των περιφερειών Λεκανοπεδίου Αττικής & Θεσσαλονίκης. Ήρθε η ώρα η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός με την νέα αρχιτεκτονική να κάνει το κράτος «κάλος ωραίο» όπως ο Καλλικράτης τα έργα του, αποκαθιστώντας τα παράλογα μορφώματα των υπαρχόντων Περιφερειών. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Όσον αφορά στο σύστημα της περιφερειακής διακυβέρνησης, διαφωνώ με τον όρο «Αντιπεριφερειάρχης», ο οποίος επιλέγεται από τον Περιφερειάρχη, καθώς και με την διάκριση θεματικού και τοπικού και προτείνω την άμεση εκλογή του Αντιπεριφερειάρχη από τον λαό. Ειδικότερα, ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού που προέρχεται από την καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να καταλαμβάνει την θέση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη και να ονομάζεται Νομάρχης του τέως Νομού. Αναφορικά με τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες να τους ορίζει ο Περιφερειάρχης και να ονομάζονται Αντιπεριφερειάρχες, οι δε περιφερειακοί σύμβουλοι να ονομάζονται περιφερειακοί βουλευτές. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ~ Κατάργηση του τοπικού Αντιδημάρχου και ορισμός από τον Δήμαρχο μόνον των θεματικών Αντιδημάρχων, ~ Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι να ονομάζονται «Δήμαρχοι» με γεωγραφικό προσδιορισμό την ονομασία του συνενωμένου δήμου, και να έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο κείμενο διαβούλευσης. ~ Ο Δήμαρχος του νέου δήμου να ασκεί τις καταστατικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ονομασία του όμως να είναι «Πρόεδρος Δημοτικής Περιφέρειας» και όχι Δήμαρχος. ~ Προτείνουμε και στην περίπτωση ακόμη των τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό κάτω από 500 άτομα να συγκροτούνται τριμελή συμβούλια και όχι να εκλέγεται ένας μόνο τοπικός αντιπρόσωπος. Επίσης, οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις στην έδρα του τέως Δήμου υπό την Προεδρεία του Δημάρχου του τέως Δήμου (τοπικός Αντιδήμαρχος σύμφωνα με το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης) προβαίνοντας στη λήψη αποφάσεων για θέματα των τοπικών διαμερισμάτων και να εισηγούνται σχετικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εκ του σύνεγγυς συντονισμός, τις αποφάσεις του οργάνου αυτού να τις μεταφέρει ο Δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Τις αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση τοπικής εμβέλειας προβλημάτων προτείνουμε να τις έχει ο Δήμαρχος του τέως Δήμου (τοπικός Αντιδήμαρχος σύμφωνα με το κείμενο δημόσιας διαβούλευσης) και όχι ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, για λόγους καλύτερου συντονισμού, προγραμματισμού και αποτελεσματικότερης διοίκησης. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Διαφωνούμε με την κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου με βάση τον πληθυσμό των προς συνένωση δήμων και προτείνουμε το παρακάτω σύστημα: ~ Ενιαίο ψηφοδέλτιο (κατά συνδυασμό) για όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους προκειμένου να εκλέγονται από το σύνολο του εκλογικού σώματος του νέου δήμου. ~ Υποχρεωτική κατανομή τουλάχιστον τριών εδρών ανά συνενωμένο δήμο. Τις έδρες θα καταλαμβάνουν αναλογικά οι πλειοψηφούντες υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των ψηφοδελτίων. ~ Ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφούσας σε όλο το δήμο παράταξης του τέως δήμου θα καταλαμβάνει τη θέση του Δημάρχου του τέως δήμου. Για την διασφάλιση της αντιπροσώπευσης όλων των συνενωμένων δήμων στο δημοτικό συμβούλιο και την δημοκρατική κατοχύρωση του δημάρχου του τέως δήμου. ~ Το ως άνω εκλογικό σύστημα να ισχύει και στα τοπικά συμβούλια. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ Εκτιμούμε ότι η αναφορά του Υπουργού για την δημιουργία 370 νέων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. ήταν ατυχής και ακυρώνει τη διαβούλευση και αυτοδιάθεση των τοπικών κοινωνιών & των οργάνων της. Συμφωνούμε με τα κριτήρια των συνενώσεων, βάσει των οποίων θα προκύψει με επιστημονική μέθοδο το άριστο μέγεθος των Ο.Τ.Α. και ο συνολικός αριθμός αυτών. Όσον αφορά στο νομό Μεσσηνίας, η βούληση των τοπικών κοινωνιών αναδεικνύει ότι ένα σχήμα που θα υποδεικνύει έως και 10 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. σε σύνολο 31 που υπάρχουν σήμερα, θα είναι αποδεκτό από τις κοινωνίες και δίκαιο για τη σωστή εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για την οικονομική αυτοτέλεια των νέων Ο.Τ.Α. προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τις νέες αρμοδιότητες, είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε φορολογική μεταρρύθμιση σύμφωνα με το Σύνταγμα. Χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση του ν. 1828/89 και συνεπώς των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που διατίθενται. Ναι μεν η σύνδεση των πόρων της αυτοδιοίκησης με τον Φ.Π.Α. και τον Φ.Α.Π. αποτελεί θετικό βήμα για τον εξορθολογισμό των εσόδων, πλην όμως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει διαχωρισμός των αστικών δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής και της Θεσσαλονίκης, δηλαδή των δήμων μεγάλων αστικών κέντρων, με τους δήμους που χαρακτηρίζονται ορεινοί, μειονεκτικοί, νησιωτικοί, Ανοιχτές Πόλεις κλπ. Συμπερασματικά λοιπόν, δεν είναι δυνατόν οι ανωτέρω κατηγορίες δήμων να αντλούν από το ίδιο καλάθι των πόρων τα ίδια ποσοστά. Χρειαζόμαστε την κατανομή των πόρων με αντικειμενικά κριτήρια, που θα εξασφαλίζουν το ελάχιστο κόστος λειτουργίας του κάθε δήμου και θα προτάσσουν την ισονομία σύμφωνα με τις ανάγκες. Για παράδειγμα είναι αδιανόητο με ίδια κριτήρια να γίνεται η κατανομή των πόρων στο δήμο Γλυφάδας αλλά και στον αγροτικό δήμο Θουρίας. Πέρα από κάθε αμφισβήτηση το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αποτελεί ένα υψίστης σημασίας μακρόπνοο εγχείρημα για τον εκσυγχρονισμό της σημερινής δημόσιας διοίκησης (κεντρικής και αυτοδιοίκησης). Ο Δήμαρχος Θουρίας Ν. Μεσσηνίας, Γεώργιος Σκαλαίος