• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Πετρόπουλος' | 25 Ιανουαρίου 2010, 18:50

    κ. Υπουργέ, Συγχαρτήρια για τη δημόσια διαβούλευση και για τις προσπάθειες που καταβάλετε για την εφαρμογήτ ης "άμεσης δημοκρατίας" στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είμαι ππέρ της ανασυγρότησης αν θα συμβάλει στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων και γενικά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Επειδή οι έννοιες του "νομού" και της "νομαρχίας" συνδέονται με την ιστορία μας, τη συλλογική μας συνείδηση, και την ιδιαίτερη πατρίδα, επειδή οι έννοιες αυτές αποτελούν βάση δευτεροβάθμιας οργάνωσης για ετεροδημότες στα αστικά κέντρα της χώρας και για τους απόδημους στο εξωτερικό και επειδή έγινε αγώνας για να εκλέγεται ο Νομάρχης, ίσως χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο κατάργησης και στην αντικατάστασή τους. Θεωρώ οτι ο όρος "αντι-περιφερειάρχης" δεν ειναι δόκιμος και δυνητικά είναι υποτιμητικός, ιδίως όταν ο "Αντι-περιφερειάρχης" θα διορίζεται. Αφού οι νομαρχίες θα μετατραπούν σε "διαμερίσματα" της περιφέρειας, ίσως θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί ο όρος "Διαμερισματικός Σύμβουλος..." (π.χ. Αχαϊας, Βοιωτίας, Αρκαδίας κ.ο.κ.).** Επίσης, ίσως τη θέση του "Αντι-Περιφερειάρχη" (ή του "Διαμερισματικού Συμβούλου...") θα πρέπει να καταλαμβάνουν αυτοδίκαια οι υποφήψιοι του συνδυασμού με τις περισσότερες ψήφους στο συγκεκριμένο νομαρχιακό διαμέρισμα, όπως έχει επισημανθεί και από άλλους συμπολίτες. Μια απορία ως προς τα επίπεδα διοίκησης πριν και μετά τον "Καλλικράτη": Τόσο πρίν όσο και μετά, έχουμε τρία επίπεδα "τοπικής αυτοδιοίκησης". Ο διορισμένος "Περιφερειάρχης" στο τριτοβάθμιο επίπεδο (ισχύον καθεστώς) θα αντικατασταθεί από τον διορισμένο "Διοικητή Περιφέρειας" (νέο καθεστώς). Άπ' ότι καταλαβαίνω, οι 7 διοικητικές περιφέρειες είναι συνταγματική επιταγή. Μήπως, όμως, με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε ένα πιο πυραμιδικό/συγκεντρωτικό σύστημα? Αναρωτιέμαι μήπως οι διοικητικές περιφέρειες θα πρέπει να μετοναμαστούν (π.χ. αποκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες??). Πάντως, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των "Περιφερειαρχών" και των "Περιφερειακών Διοικητών??), ώστε να μην προκύψουν επικαλύψεις, συγκρούσεις και/ή αδράνεια και να γίνει μπουμεράνγκ η καινοτομία. Με εκτίμηση, Νίκος Πετρόπουλος ΚΟινωνιολόγος _________________________________ **Δεν δίνονται επαρκείς πληροφορίες για τη σύνθεση των "Περιφερειακών Συμβουλίων", ούτε για τον τρόπο ανάδειξης του "Αντι-Περιφερειάρχη". Αναμένουμε σαφέστερη διατύπωση σε μορφή Σχεδίου Νομου κατά το επόμενο στάδιο της διαβούλευσης.