• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΠ' | 25 Ιανουαρίου 2010, 18:08

    1. Ναι, στους νέους Δήμους οι εκλογικές Περιφέρειες να είναι οι σημερίνοι Δήμοι. 2. Στο άρθρο 34 παρ.γ,( όπως τροποποιήθηκε τον άρθρο 20 του Ν.3731/08) να τροποποιηθεί και να μπορεί να είναι υποψήφιος Δήμ.Σύμβουλος , που έχει διατελέσει μια θητεία Δήμαρχος και δύο θητείες επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης τριων (3)τουλάχιστον Δημ.Συμβουλίων,να μπορεί να περιλαμβάνεται σε συνδυασμό του νέου Δήμου και να εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης στον νέο Δήμο στον οποίο θα ανήκει ο σημερινός Δήμος που ήταν αιρετός με τις παραπάνω ιδιότητες. 3.Το 42% να γίνει 50%1 4.Τα τοπικά Συμβούλια να εκλέγονται με συνδυασμούς όπως σήμερα.