6. Εκλογικό Σύστημα για Αμεσότερη Αντιπροσώπευση και Περιορισμό των Εκλογικών Δαπανών

89. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών υπηρετεί την ανάγκη αναζωογόνησης της αντιπροσώπευσης και της δημοκρατικής συμμετοχής καθώς και την αναλογική εκπροσώπηση των εκλογικών περιφερειών του Δήμου. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διαφάνειας στα οικονομικά των παρατάξεων με την εισαγωγή αποτελεσματικότερων ελέγχων και περιορίζονται κατά το δυνατόν, οι εκλογικές δαπάνες με την πρόβλεψη μικρότερων εκλογικών περιφερειών για τους Συμβούλους.

90. Στους νέους δήμους, εκλογικές περιφέρειες είναι οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες που συνενώνονται καθώς και τα δημοτικά διαμερίσματα στους δήμους που διαθέτουν, οι δε έδρες κατανέμονται σε αναλογία με τον πληθυσμό της κάθε επιμέρους εκλογικής περιφέρειας. Οι υποψηφιότητες των δημοτικών συμβούλων αντιστοιχούν σε πρώην Δήμο / Κοινότητα ή σε δημοτικό διαμέρισμα μεγάλου δήμου, ενώ οι τοπικοί εκλογείς σταυροδοτούν τους αντίστοιχους τοπικούς υποψήφιους. Με αυτό το σύστημα διασφαλίζεται και η εκπροσώπηση των συνοικιών στις μεγαλουπόλεις.

91. Καταργείται το 42% και επανέρχεται το σύστημα του 50%+1, το οποίο θα είναι και το ποσοστό που απαιτείται για τον επιτυχόντα συνδυασμό στον πρώτο γύρο μεταξύ όλων των συνδυασμών ή (αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει αυτό το ποσοστό) στο δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών. Η κατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών διατηρείται όπως σήμερα: 3/5 για τον επιτυχόντα και 2/5 για τους επιλαχόντες συνδυασμούς.

92. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζονται και οι ρυθμίσεις σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων από Ειδική Επιτροπή Ελέγχου, σε συνάρτηση και με τις ρυθμίσεις για τα πολιτικά κόμματα. Υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Επιτροπή αυτή συγκροτείται στο επίπεδο της αποκεντρωμένης διοίκησης και έχοντας αρμοδιότητα ελέγχου των οικονομικών των δημοτικών συνδυασμών και υποψηφίων.

93. Προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογικότητα και η δημοκρατική λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, προβλέπεται η υποχρέωσή τους, να καταθέτουν, μαζί με την υποψηφιότητά τους ως συνδυασμών, και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

94. Τα τοπικά συμβούλια εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υποψήφιος μπορεί να είναι κάθε δημότης με αυτοπρόταση. Οι δημοτικοί συνδυασμοί προτείνουν υποχρεωτικά υποψηφίους και για τα τοπικά συμβούλια.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:10 | Αντώνης Γονιδάκης

  Άρθρο 90 :Τρόπος εκλογής

  Η κατανομή των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες των δήμων θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του τοπικισμού αλλά και των προστριβών μεταξύ των σημερινών δήμων. Ουσιαστικά οι νέοι αιρετοί θα έχουν ως μοναδική προτεραιότητα την διεκπεραίωση των προβλημάτων της περιοχής απ΄ όπου ψηφίζονται και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των θεματικών αντιδημάρχων, οι αντιπαραθέσεις και οι κατηγορίες για τοπικιστικές διακρίσεις είναι δεδομένες.
  Από την άλλη, στην περίπτωση της απλής ποσόστωσης θέσεων ανά εκλογική περιφέρεια και η εκλογή όλων των υποψηφίων από το σύνολο των δημοτών, ελλοχεύει ο κίνδυνος υποψήφιοι με πραγματική αναφορά στην πληθυσμιακά μεγαλύτερη περιοχή να εκμεταλλεύονται τη καταγωγή τους και την εγγραφή τους σε εκλογικό διαμέρισμα μικρής περιοχής, ώστε να εκμεταλλεύονται τη ποσόστωση αυτής, ενώ δεν έχουν την εμπιστοσύνη της συγκεκριμένης περιφέρειας και επί της ουσίας δεν την εκπροσωπούν.
  Προτείνεται ένα μικτό σύστημα , όπου θα προβλέπεται ένα αριθμός αιρετών που θα ψηφίζονται από το σύνολο του δήμου, οι οποίοι σαφώς και θα έχουν υπερτοπική εμβέλεια (και είναι λογικό να αποτελούν τη δεξαμενή για τους θεματικούς αντιδημάρχους) κι ένας αριθμός συμβούλων, αναλογικός προς το πληθυσμό της κάθε περιφέρειας, που θα εκλέγεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αυτό προφανώς περιπλέκει τη κατάρτιση των ψηφοδελτίων (ουσιαστικά κάθε περιφέρεια θα έχει ψηφοδέλτια όπου θα διαφέρουν στους τοπικούς υποψηφίους), καθώς και τα αποτελέσματα, ώστε να αναλογούν σε κάθε περίπτωση για την πρώτη παράταξη, τα 3/5 των δημοτικών συμβούλων. Όμως αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει την ύπαρξη υπερτοπικών συμβούλων και την ύπαρξη συμβούλων με ευθεία αναφορά σε συγκεκριμένες περιοχές των δήμων. Αυτό έρχεται προσθετικά και στις τροποποιήσεις που προτείνονται παραπάνω στα άρθρα 85-88.
  Τέλος με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά, ξεπερνώντας το προφανές μειονέκτημα έναντι παλαιότερων αυτοδιοικητικών πολιτικών που ήδη έχουν μια εκλογική βάση, η οποία ισχυροποιείται με το πέρασμα του χρόνου διευρύνοντας τις διαφορές με νέους υποψήφιους αυτοδιοικητικούς. Αυτό επιτείνεται με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «Καλλικράτη», καθώς με τη μείωση κατά πολύ του αριθμού των δήμων, θα προκύψει πλεόνασμα «παλιών» αυτοδιοικητικών και θα οξυνθεί το πολιτικό «χάσμα γενεών» στη τοπική αυτοδιοίκηση.

  Αντώνης Γονιδάκης
  ΡΟΔΟΣ

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:14 | Στέλιος Ε. Παππάς

  Λήγει σήμερα η δημόσια διαβούλευση και δεν έχω περιθώριο χρόνου για ν΄ αναπτύξω τις προτάσεις μου. Γι’ αυτό το λόγο – σ΄ αυτή τη φάση της διαβούλευσης-τις καταθέτω επιγραμματικά.

  Ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες
  Μια και το κείμενο του σεβαστού Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται σε «ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες», που πράγματι έχει ανάγκη ο τόπος για να πάει επιτέλους μπροστά, και πάντα με συγκινούσαν, «για ένα κράτος που σέβεται, στηρίζει και προστατεύει τον πολίτη», προτείνω τις παρακάτω ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες:
  1. Ας αρχίσω από την κεφαλή: Διακόσιοι (200) Βουλευτές αρκούν για το νομοθετικό έργο της πατρίδας μας. Δεν είναι και λίγο το όφελος από τον περιορισμό των δαπανών κατά 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και για έναν ακόμη σοβαρό λόγο ότι θ΄ αναβαθμιστεί ο ρόλος του Βουλευτή με τον περιορισμό του αριθμού.
  2. Τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Αυτοδιοίκησης οι πτυχιούχοι της οποίας θα έχουν μόνο δικαίωμα να διεκδικήσουν το αξίωμα του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου. Ο λόγος της αποτυχίας των σημερινών αξιωματούχων είναι προφανής. Είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Ο καλός γιατρός, νομικός, εκπαιδευτικός μηχανικός κ.λπ δεν σημαίνει ότι θα είναι κι επιτυχημένος ηγέτης..
  3. Ο αείμνηστος καθηγητής Αλ. Σβώλος είχε πει ότι «η κεντρική εξουσία φοβείται, υποπτεύεται και ζηλεύει την τοπική αυτοδιοίκηση». Γι΄ αυτό και νομοθέτησε τις δημοτικές παρατάξεις. Σοφή κι αποτελεσματική η πολιτική «Διαίρει και βασίλευε». Η λύση μία, την οποία υποστηρίζω χρόνια, και την άκουσα με χαρά, πρόσφατα, στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ από τον αρχηγό της αξ. Αντιπολίτευσης: Δύο ψηφοδέλτια αρκούν. Ένα με τους υποψήφιους Δημάρχους κι ένα δεύτερο με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
  4. Δυο θητείες είναι αρκετές για τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Βουλευτή.
  5. Λέμε τόπο στα νιάτα! Ας είμαστε ειλικρινείς κι ας πάμε στην πράξη, αφήνοντας πίσω τα καλά , τα ωραία λόγια: Προϋπόθεση, με διάταξη Νόμου, για να διεκδικήσει ένας το αξίωμα του δημάρχου, του περιφερειάρχη -ναι, και του βουλευτή- να μην έχει συμπληρωμένο το 60ό έτος.

  Στέλιος Ε. Παππάς
  Παπάδος Λέσβου

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 23:25 | giorgospapas

  Να καταργηθεί επιτέλους το αναχρονιστικό κώλυμα εκλογιμότητας για τους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους. Ένα κώλυμα που είχε καθιερωθεί όταν οι ΟΤΑ ήταν κοινότητες ή μικροί δήμοι με έναν – δύο υπάλληλους. Άλλες εποχές με αγράμματους ψηφοφόρους τους οποίους θα μπορούσαν οι δημοτικοί υπάλληλοι να επηρεάσουν λόγω της θέσης τους. Τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι γενικότερα είχαν κώλυμα εκλογιμότητας και στις εθνικές εκλογές.
  Οι εποχές άλλαξαν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απέκτησαν «πολιτικά δικαιώματα» με την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001. Έτσι ένας δημοτικός υπάλληλος έχει πλέον δικαίωμα να είναι υποψήφιος Βουλευτής αλλά δεν έχει δικαίωμα να είναι υπ. Δημοτικός σύμβουλος!!! Αστεία πράγματα και κυρίως αντιδημοκρατικά.
  Άλλωστε ο νομοθέτης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από το 1994 απάλειψε αυτό το κώλυμα για τους υπάλληλους των Νομαρχιών, με αποτέλεσμα σε πολλές Ν.Α. να εκλεγούν αρκετοί Νομαρχιακοί Σύμβουλοι αλλά και Νομάρχες εν ενεργεία νομαρχιακοί υπάλληλοι, χωρίς να προκύψει το παραμικρό πρόβλημα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι νέοι Δήμοι του Καλλικράτη θα είναι μεγαλύτεροι και με περισσότερους υπάλληλους από κάποιους μικρούς Νομούς που καταργούνται.
  Σκεφτείτε ότι σε κάθε νέο Δήμο θα στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων 100 -200 -300 άνθρωποι.
  Μπορεί αλήθεια να σκεφτεί κάποιος γιατί να έχει κώλυμα εκλογιμότητας σε ένα δήμο 40.000 κατοίκων ο εργάτης αποκομιδής σκουπιδιών.
  Αν επικρατήσουν πιο συντηρητικές «φωνές» θα μπορούσε να μείνει το κώλυμα σε μερικές νευραλγικές θέσεις των Δήμων (π.χ. διευθυντές )

 • Κύρια εκλεγμένα όργανα να είναι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, να εκλέγονται με απλή αναλογική σε ένα μόνο γύρο και στη συνέχεια να αναδεικνύουν στη βάση προγραμματικών συμφωνιών το δήμαρχο και τους θεματικούς αντιδημάρχους ή, αντίστοιχα, τον περιφερειάρχη και τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Απαραίτητες είναι εδώ δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήμος ή η περιφέρεια δε θα μένουν ακέφαλοι σε περίπτωση διαφωνίας.

  Οι εκτεταμένες συνενώσεις των δήμων και οι χωριστές εκλογικές περιφέρειες στο εσωτερικό κάθε δήμου και περιφέρειας, απειλούν να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την εκπροσώπηση των μικρότερων συνδυασμών. Ως «δημοτική εκλογική περιφέρεια» κάθε υπό συνένωση δήμος θα έχει μικρότερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και υψηλότερο εκλογικό μέτρο. Αν λοιπόν διατηρηθεί το εκλογικό μέτρο ως ελάχιστο όριο για εκλογή δημοτικού συμβούλου, τότε θα αποκλείονται από τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια ακόμη και συνδυασμοί με ποσοστά πάνω από 10% των ψήφων. Ακόμη εντονότερη προοπτική αποκλεισμού των μεσαίων και μικρότερων συνδυασμών διαφαίνεται για τα περιφερειακά συμβούλια.
  Για να μην οδηγηθούμε λοιπόν σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια 2 ή 3 παρατάξεων, χρειάζονται άμεσες επιμέρους αλλαγές στο εκλογικό σύστημα ακόμη και αν το βασικό πλαίσιο παραμείνει το ίδιο:

  • Να μην αποκλείονται από την εκλογή συμβούλου συνδυασμοί που δε συγκέντρωσαν το εκλογικό μέτρο αλλά υπερβαίνουν σε ψήφους τα αδιάθετα υπόλοιπα των άλλων συνδυασμών.
  • Για τις έδρες που μένουν αδιάθετες στην Α’ κατανομή, να αθροίζονται και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων από διαφορετικά περιφερειακά διαμερίσματα ή δημοτικές εκλογικές περιφέρειες
  • Στις περιφέρειες, βάση για την εκλογή των συμβούλων να είναι τουλάχιστον οι σημερινοί νομοί και όχι τα τέως νομαρχιακά διαμερίσματα.
  Οι εκλογικές ρυθμίσεις αφήνουν χώρο για ασφυκτικούς περιορισμούς και στο δικαίωμα υποψηφιότητας, αν οι συνδυασμοί παραμείνουν υποχρεωμένοι να καταθέτουν πλήρη ψηφοδέλτια για όλες τις δημοτικές εκλογικές περιφέρειες για όλα τα τοπικά συμβούλια. Ακόμη πιο ασφυκτικοί θα είναι οι αποκλεισμοί στις περιφερειακές εκλογές, αν τεθεί ως υποχρεωτική προϋπόθεση η κατάρτιση πλήρων συνδυασμών σε κάθε νομαρχιακό διαμέρισμα.
  Με δεδομένο και το μεγαλύτερο μέγεθος των δήμων, που στην πράξη περιορίζει δραστικά την καθημερινή επαφή του δημότη με τις δημοτικές υποθέσεις, η τοπική συμμετοχή κινδυνεύει να μετατραπεί σε αποκλειστικό προνόμιο των οργανωμένων κομματικών μηχανισμών. Αν λοιπόν οι υπάρχοντες περιορισμοί για τις υποψηφιότητες έβρισκαν μέχρι τώρα στοιχειώδες έρεισμα στο μικρό μέγεθος των τοπικών κοινωνιών και στην υποτιθέμενη προσωπική γνωριμία των δημοτών μεταξύ τους, με τις προτεινόμενες συνενώσεις δημιουργούνται δεδομένα που δεν αφήνουν καμιά δικαίωση στη διατήρηση τέτοιων όρων. .
  Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο, στο δικαίωμα υποψηφιότητας και κατάρτισης συνδυασμών για τους δήμους και τις περιφέρειες, να επιτρέπονται μόνο όσοι περιορισμοί ισχύουν και στις βουλευτικές εκλογές. Μια τέτοια αλλαγή θα επιτρέψει τη συμμετοχή ανεξάρτητων υποψηφίων, συνδυασμών με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων, αλλά και συνδυασμών με υποψηφιότητες σε ορισμένα μόνο περιφερειακά διαμερίσματα ή δημοτικές εκλογικές περιφέρειες.

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν λεπτομερειακές παρατηρήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Για να τις δείτε αναλυτικά, επισκεφθείτε το

  http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=767:kallikratis&catid=8:administration&Itemid=23

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 18:08 | ΛΠ

  1. Ναι, στους νέους Δήμους οι εκλογικές Περιφέρειες να είναι οι σημερίνοι Δήμοι.

  2. Στο άρθρο 34 παρ.γ,( όπως τροποποιήθηκε τον άρθρο 20 του Ν.3731/08) να τροποποιηθεί και να μπορεί να είναι υποψήφιος Δήμ.Σύμβουλος , που έχει διατελέσει μια θητεία Δήμαρχος και δύο θητείες επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης τριων (3)τουλάχιστον Δημ.Συμβουλίων,να μπορεί να περιλαμβάνεται σε συνδυασμό του νέου Δήμου και να εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης στον νέο Δήμο στον οποίο θα ανήκει ο σημερινός Δήμος που ήταν αιρετός με τις παραπάνω ιδιότητες.

  3.Το 42% να γίνει 50%1

  4.Τα τοπικά Συμβούλια να εκλέγονται με συνδυασμούς όπως σήμερα.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 17:15 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΚΚΑ

  ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

  ΝΑΙ στο ενιαίο ψηφοδέλτιο των τοπικών συμβουλίων και στην υποψηφιότητα κάθε δημότη με αυτοπρόταση. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία.

  ΟΧΙ στην υποχρεωτική πρόταση υποψηφίων για τα τοπικά συμβούλια από τους δημοτικούς συνδυασμούς. Οι τοπικοί σύμβουλοι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τις δημοτικές παρατάξεις.

  Δήμητρα Ρέκκα
  Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 14:01 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ

  Στη συνεδρίαση της 29ης Δεκεμβρίου 2009, το Δημοτικό Συμβούλιο Ψυχικού συζήτησε εκτενώς το ενδεχόμενο της ολοκλήρωσης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

  Η εξαγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση (σχέδιο «Καλλικράτης»), σε ότι αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν έχει γραπτώς κοινοποιηθεί στους ΟΤΑ, ούτε στα αρμόδια όργανα (ΤΕΔΚΝΑ, ΚΕΔΚΕ) και για τους λόγους αυτούς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πλατφόρμα συζητήσεως παρά μόνον φημολογία περί συγχωνεύσεων, συνενώσεων κτλ.

  Η θέση των οργάνων που εκπροσωπούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας έχει σαφώς εκφρασθεί στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (Κυλλήνης 2007) και παραμένει αμετακίνητη.
  ΝΑΙ! Στη Διοικητική Μεταρρύθμιση.
  ΟΧΙ! Σε πρόχειρες, μη βιώσιμες διευθετήσεις.

  Το σχέδιο που κατατέθηκε με το όνομα «Καλλικράτης», – όνομα προς τιμήν του φημισμένου βοηθού του αρχιτέκτονα Ικτίνου -, παραπέμπει σε μια αρχιτεκτονική δομή του συστήματος, δυστυχώς χωλή εφόσον λείπει από το… αρχιτεκτόνημα η χωροθέτηση του συστήματος, δηλ. το βασικό σκέλος της δομής που είναι ο πυλώνας ο οποίος θα στηρίξει και δεν θα αφήσει να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

  Οι πολίτες δικαίως θορυβούνται από τις φήμες που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντέχνως διασπείρουν και, δυστυχώς, μερικοί άκριτα υιοθετούν.
  Η Δημοτική Αρχή του Ψυχικού είναι θετική επί της αρχής του σχεδίου για την αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γνωρίζει ότι, όπως αναφέρει το Σύνταγμα (101 παρ. 2), «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες».

  Τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ είναι τα ακόλουθα και απ’ αυτού, η Δημοτική Αρχή του Ψυχικού έχει να παρατηρήσει τα εξής:

  1. Πληθυσμιακά κριτήρια

  Ο αριθμός των δημοτών του Ψυχικού ανέρχεται σήμερα σε 15.000. Ο αριθμός των κατοίκων είναι 11.000 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001 και δεν παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα επειδή η πόλη έχει χαμηλό συντελεστή δόμησης, περιορισμένα και σαφή όρια, χωρίς υπό ένταξη περιοχές. Το Ψυχικό έχει σχεδιαστεί και οικιστεί ταυτόχρονα. Ο δε αριθμός των κατοίκων, τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις.

  2. Κοινωνικά κριτήρια

  Το μέγεθος του νοικοκυριού ανταποκρίνεται απολύτως στο μέσον όρο του ελληνικού νοικοκυριού (4μελής οικογένεια). Οι μορφωτικοί δείκτες των κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή είναι οι υψηλότεροι της χώρας καθώς υψηλό είναι και το ποσοστό των νομίμως εργαζόμενων και ενταγμένων στην ελληνική κοινωνία αλλοδαπών.

  3. Οικονομικά κριτήρια

  Η δομή της απασχόλησης των κατοίκων του Ψυχικού, καλύπτει ένα αρκετά ευρύ φάσμα το οποίο περιλαμβάνει κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το Ψυχικό έχει το ιδιαίτερο πολεοδομικό καθεστώς της αποκλειστικής κατοικίας, προστατευμένο από το Σύνταγμα της Ελλάδος, και επειδή δεν διαθέτει εργοστάσια, επιχειρήσεις, καταστήματα, δεν υπάρχουν και εργαζόμενοι σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Εξ αυτού του λόγου, η φύση της εργασίας των κατοίκων της πόλης συνεπάγεται αφενός υψηλά εισοδήματα και αφετέρου μεγάλη εργασιακή κινητικότητα.

  4. Γεωγραφικά κριτήρια

  Το Ψυχικό δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Η συνολική του επιφάνεια είναι περίπου 4000 στρέμματα και έχει περίπου 11.000 κατοίκους. Τοποθετημένο επί ελαφρά επικλινούς εδάφους σε ύψος 200 περίπου μέτρων, συνορεύει με την Αθήνα και την Φιλοθέη, ορίζεται Β.Δ. από την κορυφογραμμή των Τουρκοβουνίων και Ν.Α από την Λεωφόρο Κηφισίας. Έχει απρόσκοπτη προσβασιμότητα και πλήρες δίκτυο υποδομών.

  5. Αναπτυξιακά κριτήρια

  Το Ψυχικό εκτός από «κηπούπολη» είναι και μια απέραντη «σχολειούπολη». Το ιδιαίτερο πολεοδομικό καθεστώς της πόλης περιλαμβάνει και τα μεγαλύτερα και καλύτερα οργανωμένα σχολεία της Ελλάδος (Αρσάκεια, Δημόσια Σχολεία, Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Κολλέγια Αθηνών & Ψυχικού, Βαρβάκειος, Σχολή Μωραΐτη κτλ.). Κατά τη σχολική περίοδο, ο πληθυσμός της πόλης διπλασιάζεται εφόσον συρρέουν περισσότεροι από 11.000 μαθητές. Η ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών (Γενικά Αρχεία του Κράτους) φορέων, συνεπάγεται δραστηριότητες τοπικής και επιστημονικής ανάπτυξης καθώς και συμμετοχές σε Εθνικά, Διεθνή και Κοινοτικά προγράμματα.

  6. Κριτήρια λειτουργικά και βιωσιμότητας

  Το Ψυχικό διαθέτει από το 1929 διοικητική αυτοτέλεια και είναι ένα από τα πιο παλιά οργανωμένα προάστια. Έχοντας πλήρως αναπτυγμένο το δίκτυο των υποδομών, έχει στοχεύσει με επιτυχία στις νέες τεχνολογίες προς εξυπηρέτηση του πολίτη και με καινοτόμες δράσεις έχει επιτύχει τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.
  Συγκεκριμένα:
  • Είμαστε από τους πρώτους δήμους που έχουν αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια
  • Λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια λόγω του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Τα τελευταία 8 χρόνια εφαρμόζουμε το διπλογραφικό σύστημα
  • Τα τελευταία 2 χρόνια την αναλυτική λογιστική
  • Τα τελευταία 7 χρόνια, λόγω της χρηστής διαχείρισης είναι ανελλιπώς πλεονασματικός, χωρίς κανένα δάνειο.
  • Τα τελευταία 12 χρόνια ο Δήμος Ψυχικού έχει υλοποιήσει πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης κινητικότητας και πράσινης ανάπτυξης
  • Διαθέτουμε σωστά διαρθρωμένη και πλήρως στελεχωμένη τεχνική και οικονομική υπηρεσία με απόλυτα αποδεκτή επάρκεια.

  7. Πολιτιστικά κριτήρια

  Ο Δήμος Ψυχικού διαθέτει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού του για την προαγωγή του πολιτισμού. Με πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, αντάξιες των ιδιαίτερα απαιτητικών κατοίκων του, φροντίζει να καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Στην πόλη μας, εκτός από το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού που βρίσκεται στα διοικητικά μας όρια, υπάρχουν επίσης το Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου, η Δημοτική Πινοκοθήκη Λέφα, ο Πολιτιστικός Όμιλος Ψυχικού, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, μία πολυπληθής και βραβευμένη Θεατρική Ομάδα, Εικαστικά Εργαστήρια, Χορωδίες. Όλα τα ανωτέρω στηρίζουν τις σε καθημερινή βάση πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ψυχικού.

  8. Χωροταξικά κριτήρια

  Η γεωγραφική και χωρική τοποθέτηση των κοινωνικών, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα του δήμου. Ο πληθυσμός της πόλης διαθέτει ομοιογένεια, είναι ενεργός με μεγάλη συμμετοχή στα δρώμενα. Οι κάτοικοι είναι υπερήφανοι για το Δήμο τους, του οποίου η ταυτότητα αποτελεί συμβολικό και σημειολογικό επίτευγμα για την τοπική κοινωνία.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Ψυχικού, αναγνωρίζει ότι η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται οικονομικά αυτοδύναμους και λειτουργικά ανεξάρτητους ΟΤΑ, δηλαδή Νέους Ισχυρούς Δήμους, οι οποίοι να μπορούν να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν να υλοποιήσουν και να ελέγξουν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
  Ο Δήμος Ψυχικού είναι ήδη ένας ισχυρός δήμος όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες απαιτήσεις.

  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ψυχικού, συναισθανόμενοι τη βαρύτητα μιας υπό διαμόρφωση νέας κατάστασης, διεξήγαγαν μια πρώτη συζήτηση με βάση τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για το θέμα αυτό καταλήγοντας ότι, θα συνεδριάσουν εκ νέου όταν και εφόσον υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση από την Κυβέρνηση, θα τοποθετηθούν αναλόγως και θα αποφασίσουν ενέργειες για την αντιμετώπιση της προτεινόμενης νέας κατάστασης.

  Με βάση την πρώτη επί της αρχής συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ψυχικού συνήλθε και πάλι σε έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010 και αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

  Διοικητική μεταρρύθμιση – Δήμος Ψυχικού

  Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε Διοικητική Μεταρρύθμιση εντός του 2010.
  Ο βασικός άξονας της δεύτερης φάσης (σχέδιο «Καλλικράτης»), περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη συνένωση δήμων ώστε να προκύψουν λιγότεροι δήμοι.
  Η μέχρι σήμερα έλλειψη πληροφόρησης από έγκυρες πηγές, δυσχεραίνει την τοποθέτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί του θέματος και η απουσία κειμένου προς «διαβούλευση», εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων από τις Τοπικές Αρχές και τα όργανά τους.

  Τα βασικά κριτήρια για τις συνενώσεις εμφανίζεται να είναι:
  1. η σύνθεση του πληθυσμού
  2. η κοινωνική συνοχή
  3. ο βαθμός ανάπτυξης
  4. γεωγραφικά κριτήρια

  Ο Δήμος Ψυχικού είναι ένα από τα πιο παλιά οργανωμένα προάστια των Αθηνών με διοικητική αυτοτέλεια από 17/10 /1929. Στις αρχές του 20ου αιώνα το Ψυχικό σχεδιάστηκε και χτίστηκε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα μιας «κηπούπολης», με ωραίους κυκλικούς δρόμους που τέμνονται από ευρείες οδικές αρτηρίες και προκαθορισμένους χώρους για τις βασικές λειτουργίες της πόλης όπως αγορά, εκκλησία, σχολεία.
  Το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της αποκλειστικής κατοικίας που ισχύει στο Ψυχικό, απολαμβάνει ειδικής προστασίας από το Σύνταγμα.

  Για τους λόγους αυτούς και επειδή ο Δήμος Ψυχικού από τη στιγμή που οικίστηκε, απέκτησε:
  1. πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα ομοιογενή πληθυσμό
  2. ιδιαίτερη κοινωνική συνοχή λόγω του περιορισμένου μεγέθους της πόλης
  3. βαθμό ανάπτυξης ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας, και
  4. σαφή και ευδιάκριτα γεωγραφικά όρια
  Επί πλέον αυτών, ο Δήμος Ψυχικού διαθέτει:
  • οικονομική αυτοτέλεια και βιωσιμότητα
  • τεχνική και διοικητική επάρκεια
  • αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος
  • πράσινη συνείδηση
  • εξαιρετικά χαμηλή εγκληματικότητα και αίσθημα ασφαλείας (απαραίτητα σε μια πόλη που έχει μαθητικό πληθυσμό ισόποσο των κατοίκων και σχεδόν το σύνολο των ξένων πρεσβειών στη χώρα).

  Η Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα εκφράζουν τη βούλησή τους, να διατηρήσει ο Δήμος Ψυχικού τη σημερινή διοικητική του αυτοτέλεια.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
  ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 09:22 | Sokratis Kefalogiannis

  Σε ένα Δήμο με κύρια χαρακτηριστικά το μέγεθος και το πλήθος η συνδετήρια οδός για την σύνθεση των ψηφοδελτίων θα είναι το κόμμα και όχι η κοινωνία πολιτών

 • ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 90:
  Η σταυροδότηση μόνο τοπικών υποψηφίων, ανά δημοτικό διαμέρισμα, στο ψηφοδέλτιο του κορμού, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο, δεν συμβάλλει στην ανάδειξη ενός ισχυρού Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου τα μέλη θα χαίρουν αναγνώρισης και καταξίωσης από όλο το εκλογικό σώμα του Δήμου.
  Επιπλέον αν ισχύσει η πρόταση του Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ για καθολική ψηφοφορία όλων των υποψηφίων από όλους τους εκλογείς αλλά εκ των υστέρων να αναδειχτούν οι δημοτικοί σύμβουλοι με ποσόστωση ανά κάθε δημ. διαμέρισμα, θα οδηγηθούμε σε ανάδειξη υποψηφίων με λιγότερες ψήφους ως δημοτικών συμβούλων και τον παραγκωνισμό άλλων που συγκεντρώνουν πολύ περισσότερους ψήφους, αλλά δεν χωρούν στον αριθμό της ποσόστωσης ενός δημ. διαμερίσματος. Αυτή η ρύθμιση πιθανόν να προσβληθεί σε ένδικα μέσα από κάποιον υποψήφιο και να περιπλέξει ή να ακυρώσει την εκλογή του οργάνου.

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:26 | Sokratis Kefalogiannis

  Εκλογικό σύστημα με ανεξάρτητη εκλογή του Δημάρχου από το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο.
  Άλλο ψηφοδέλτιο η εκλογή συμβούλων με την χρήση απλής αναλογικής και για τα 8 πρώτα χρόνια μόνο η διατήρηση της ποσόστωσης.
  Εκλογικό όριο για τον Δήμαρχο τα 8 χρόνια και μετά η αριστίδην του συμμετοχή στα Συμβούλια.
  Καλλίτερη εκπροσώπηση των ορεινών μειονεκτικών τμημάτων του Δήμου.
  Ισχυροποίηση των Τοπικών Συμβουλίων

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 22:48 | μιγκος ανδρεας

  Είναι πέρα από αντιδημοκρατικό και παντελώς αδιανόητο, ο πολίτης του νέου Δήμου να μην έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να προτιμήσει και να ψηφίσει αυτούς που θα τον διοικήσουν, επιλέγοντας από το σύνολο τις νέας ενιαίας δημοτικής εκλογικής περιφέρειας, αυτούς που κατά την γνώμη του θεωρεί ιδανικότερους και αξιότερους για ασκήσουν την διοίκηση στο νέο υπερδήμο, με την νέα φιλοσοφία της ενιαίας δημοτικής αντίληψης και φιλοσοφίας. Αφού ούτως ή άλλως η αναλογική κατοχύρωση της εκπροσώπησης ανά πρώην Δήμο, κατοχυρώνεται με την αναλογική και σύμφωνα με τον πληθυσμό κατανομή των εδρών. Η προτεινόμενη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνιστά έμμεση και όχι άμεση εκλογή, αφού οι εκλεγμένοι συγκροτούν το νέο δημοτικό συμβούλιο ως εκλεγμένοι επιμέρους εκλογικών περιφερειών και όχι της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας. Ταυτίζεται δηλαδή η προτεινόμενη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την μέχρι σήμερα συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων της ΤΕΔΚ και των Συνδέσμων, δηλαδή από εκλεγμένους εκπροσώπους των ΟΤΑ που συγκροτούν αυτά τα όργανα.
  Η αρχική πρόταση αν παραμείνει ως έχει, προωθεί κατ΄ ανάγκη την άκρατη τοπικιστική αντίληψη στην λειτουργία του νέου δημοτικού συμβουλίου, μια λειτουργία που πρέπει με κάθε τρόπο να περιορισθεί , αν όχι να εξαλειφθεί παντελώς.

 • 24 Ιανουαρίου 2010, 20:43 | Αντώνης Ίκουτας

  Μερικοί ή και πολλοί σημερινοί δήμαρχοι με παράνομα ρουσφέτια και κουμπαριές εχουν καταγάγει τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης σε άνδρο πελατιακών συναλλαγών, ρουσφετιών, σπέιλωσης συνειδησέων ,και ρουσφετολογικών οικογενειακών μηχανισμών!!
  Πολλοι όμως ικανοί και έντιμοι πολίτες ειναι αναγωρίσημοι για τις γνώσεις και την κοινωνική δράση τους ,την ιακανότητα και το ήθος τους και τον πολιτισμό τους.
  Γιατί περιορίζουμε την εκλογημότητα τους αφού μπορούν να ψηφιστουν απ όλους τους πολίτες του νέου Καλλικρατιακού δήμου και παράλληλα να ισχύσει και η ποσοστιαία εκλογημότητα απο τους συνενούμενους δήμους..για την αναλογική αντιπροσώπευση των διαμερισμάτων !!!????
  Δηλαδή στο ψηφοδέλτιο για τον Καλλικρατιακό δήμο συμμετέχουν 2 δύο ή 3 τρείς ή και περισσότεροι (ανάλογα)υποψήφιοι από καποιον δήμο που συνενούται !!
  όποιοι συγκεντρώσουν απ το σύνολο των διαμερίσματων (σημερινών συνενούμενων δήμων )τις περισσότερες ψήφους, αυτόί να εκλεγονται !!
  Τόσο δύσκολο ειναι???
  ή Μηπως θέλουμε τους ίδιους και τους ίδιους??
  Για πολλούς και διάφορους λόγους φυσικά και άσε τον λαό να νομίζει ότι αλλάξαμε ???
  Δεν ειναι το δημοκρατικότατο αυτό ??????
  Η ΤΕΔΚ και η ΚΕΔΚΕ μόνο ,εχει λογο και ύπαρξη ,οι δε λοιποί πολίτες όχι??
  Θα μπορούσα να έχω μιαν απάντηση ??
  Ευχαριστώ πολύ

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 16:31 | Γεώργιος Μπακογιάννης

  Η μη εκλογή των Δημοτικών Συμβουλων απο τον διευρυμενο δημο που θα προκυψει αλλα μονο απο τους ηδη υπαρχοντες δημους πιστευω οτι αντιτιθεται στην αρχη της Δημοκρατιας μας που ειναι η αμεση εκλογη των αντιπροσωπων απο το συνολο του πληθυσμου.Πως ειναι δυνατον η εκλογη των αντιπρόσωπων να περιοριζεται στα στενα διοικητικα ορια των υφισταμενων δημων οταν βασικη επιδιωξη της μεταρρύθμισης ειναι μεσω της συνεργασιας η ισχυροποιηση των δημων.Μηπως τελικα θελουμε δυνατους και ισχυρους δημους αλλα με αδυνατη φωνη.
  Ποια ειναι τελικα η φιλοσοφια αυτης της αποψης όταν στην πρωτη διοικητικη μεταρρύθμιση οι υποψηφιοι δημοτικοι συμβουλοι εκλεγονταν από τον τοτε διευρυμενο δημο και όχι από τα επιμερους δημοτικα διαμερισματα-τοπικα διαμερισματα.Αν ο νομοθετης πιστευει ή φοβαται ότι δεν θα υπαρχει αναλογικη αντιπροσωπευση θα μπορει να ορισει ένα ελαχιστο πλαφον όπως εχει προτεινει και η κεδκε στο τελευταιο συνεδριο στη Αθηνα, ετσι ώστε να μην εχουμε προβληματα μη αντιπροσωπευσης ενός υπαρχοντος Δημου στο διευρυμενο πλεον Δημο.
  Η αρχη αυτης της συζητησης βέβαια θα ηταν ποιο σωστη αν ειχε δοθει στη διαβουλευση και ο ακριβης αριθμος των δημοτικων συμβουλων που θα αντιπροσωπευουν το σωμα.Δεν μπορει να παμε σε διοικητικη μεταρρύθμιση με τις αναλογιες που ίσχυαν στον «Καποδίστρια 1».Η αύξηση των δημοτικων συμβουλων πρεπει να θεωρειται επιβεβλημενη και δεδομενη.
  Θα ηθελα εγω να προτεινω και κατι άλλο.Γιατι δεν εξεταζεται από το Υπουργειο Εσωτερικων και η δυνατοτητα δημιουργιας ενός ψηφοδελτιου κατι αντιστοιχο του Επικρατειας στις βουλευτικες εκλογες ετσι ώστε ο Δημαρχος να μπορει να αξιοποιησει ανθρωπους με γνωσεις οι οποιοι θελουν να συμμετεχουν στην τοπικη αυτοδιοικηση αλλα όμως δεν θελουν να εμπλακουν στη διαδικασια της σταυροδοσιας.Να ειστε σιγουροι ότι υπαρχουν αρκετοι πολιτες ειδικα στην επαρχία που θελουν να προσφερουν αλλα δεν ειναι στην φιλοσοφια τους ή στο DNA τους η πολιτική.

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 08:42 | Δ.Δ

  Διαβάζω με προσοχή τα σχόλια που αναφέρονται στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Ολοι αναφέρονται στη δημοκρτική εκπροσόπησή τους απο το σύνολο του ενιαίου δήμου.Πώς όμως θα εξασφαλισθεί η αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών συμβούλων,απο τους μικρότερους σε πληθυσμό συνενούμενους δήμους, αν δεν εφαρμοσθεί το άρθρο 90 που προβλέπει οι τοπικοί εκλογείς να σταυροδοτούν τους αντίστοιχους δημοτικούς συμβούλους; Πιστεύω ότι τουλάχιτον στην πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ πρέπει να ισχύσει το συγκεκριμένο άρθρο διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει ανισότητα ως προς την αναλογική εκπροσώπιση των μικρών δήμων.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 12:41 | ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

  ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΙΣ 3 ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΑΦΟΥ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ