• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΠ' | 25 Ιανουαρίου 2010, 20:51

    1.Θεμελίωση του ψηφιακού Δήμου - Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση. 2. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης/Δημόσιο κέντρο πλήροφόρησης. 3.Ευρωζωνικότητα σε όλες τις περιοχές του Δήμου (χωριά-γειτονιές0 4.Παροχή στους πολίτες υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 5.Μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών . 6. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 7.Συνεχής κατάρτηση εργαζομένων του Δήμου. 8. Πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού στο Δήμο.