• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ' | 25 Ιανουαρίου 2010, 22:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Το σχέδιο Καλλικράτης διατηρεί τη λογική της απευθείας εκλογής των επικεφαλής κάθε δήμου και περιφέρειας, διευρύνοντας μάλιστα το γεωγραφικό χώρο της εξουσίας τους. Οι εκτεταμένες αρμοδιότητες δημάρχων και περιφερειαρχών, αλλά και η επικέντρωση της ψήφου των πολιτών στην προσωπική νομιμοποίηση του τοπικού άρχοντα αντί για την επιδίωξη προγραμματικών συναινέσεων, διαιωνίζουν τις σημερινές παθογένειες των δήμων και των νομαρχιών. Σε αρκετές περιπτώσεις οικοδομείται μια κουλτούρα αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας που θεωρεί ότι ένας τοπικός άρχοντας κρίνεται αποκλειστικά από την ικανότητά του να επανεκλεγεί και δε λογοδοτεί πουθενά αλλού. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε η αυτοδιοίκηση χρειάζεται στο θέμα αυτό μια ριζική τομή : Κύρια εκλεγμένα όργανα να είναι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, να εκλέγονται με απλή αναλογική σε ένα μόνο γύρο και στη συνέχεια να αναδεικνύουν στη βάση προγραμματικών συμφωνιών το δήμαρχο και τους θεματικούς αντιδημάρχους ή, αντίστοιχα, τον περιφερειάρχη και τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Απαραίτητες είναι εδώ δικλείδες που θα διασφαλίζουν ότι ο δήμος ή η περιφέρεια δε θα μένουν ακέφαλοι σε περίπτωση διαφωνίας. Τοπικοί αντιδήμαρχοι και τοπικοί αντιπεριφερειάρχες να εκλέγονται από τους αντίστοιχους δημοτικούς ή περιφερειακούς συμβούλους. Ιδιότητες τοπικού και θεματικού αντιπεριφερειάρχη να μη συνδυάζονται στο ίδιο πρόσωπο. Ακόμη και με το προτεινόμενο σύστημα εκλογής, θεωρούμε πάντως απολύτως απαραίτητο να εκλέγονται τουλάχιστον οι αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, με δυνατότητα να ανήκουν και στην αντιπολίτευση, εφόσον συμφωνεί ο συνδυασμός τους. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν λεπτομερειακές παρατηρήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Για να τις δείτε αναλυτικά, επισκεφθείτε το http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=767:kallikratis&catid=8:administration&Itemid=23