• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ' | 25 Ιανουαρίου 2010, 22:38
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Ιδιαίτερα προβληματικές θεωρούμε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα Τοπικά Συμβούλια. Το σχέδιο δεν ενσωματώνει προβληματισμούς για τα αίτια της μη λειτουργίας των τοπικών συμβουλίων στους περισσότερους «καποδιστριακούς» δήμους ούτε καταθέτει προτάσεις για να διορθωθεί η κατάσταση. Αντίθετα αναγνωρίζονται στα τοπικά συμβούλια αρμοδιότητες μόνο για επείγοντα ζητήματα περιορισμένης εμβέλειας, επιλογή που πιθανότατα οδηγεί στην αδρανοποίησή τους και στη νέκρωση της τοπικής δημόσιας ζωής. Προβληματική είναι και η πρόβλεψη για συνθέσεις 1-5 μελών: συνθέσεις μέχρι 3 μελών δε διασφαλίζουν τη λειτουργία των συμβουλίων, ενώ από τις συνενώσεις δημιουργούνται και «δημοτικές περιφέρειες» δεκάδων χιλιάδων δημοτών, όπου η 5μελής σύνθεση δε θα είναι αντιπροσωπευτική: προτείνουμε τα 5 μέλη να αποτελούν το ελάχιστο και να αυξάνονται αναλογικά με τον πληθυσμό. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα τοπικά συμβούλια μπορεί να έχει δημοκρατική νομιμοποίηση μόνο για πολύ μικρές ενότητες, που επιτρέπουν προσωπική επαφή των πολιτών. Θεωρούμε απαραίτητο όλα τα τοπικά συμβούλια να αποκτήσουν δικό τους ανεξάρτητο συμμετοχικό προϋπολογισμό στα πλαίσια του δήμου, να έχουν λόγο για τα θέματα που αφορούν την περιοχή τους, αλλά και αρμοδιότητες για μικρά και μεσαία τοπικά έργα. Οι δικλείδες διαφάνειας και ελέγχου των δήμων, να ισχύουν και για τα Τοπικά Συμβούλια.