• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Παρίσσης' | 25 Ιανουαρίου 2010, 22:33

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, οι παρεμβαίνοντες είμαστε οι δέκα (10) μόνιμοι εργαζόμενοι στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Ν.Σ.). Προσληφθήκαμε μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. όλοι πλην ενός συναδέλφου, που μονιμοποιήθηκε μέσω Α.Σ.Ε.Π. με το Π.Δ. 164/2004, και εργαζόμαστε αδιαλείπτως από το 1997 έως σήμερα. Τo Κέντρο αποτελεί αμιγή νομαρχιακή επιχείρηση του άρθρου 76 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Π.Ι.Δ.). Ιδρύθηκε το 1996 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών με αντικείμενο τον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών στο Νομό. Πρόκειται για ένα κέντρο–πρότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα, το οποίο με τη δραστηριότητά του, όλα αυτά τα χρόνια, έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην ενίσχυση της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, ακόμη και στην τουριστική ανάπτυξη, ιδίως των περιοχών του Νομού στις οποίες η διαβίωση τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των οχλήσεων από τα κουνούπια. Σημειωτέον ότι ο έλεγχος του πληθυσμού των κουνουπιών γίνεται με ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον σκευάσματα, τα οποία είναι ακίνδυνα, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα. Λόγω των οξύτατων προβλημάτων βιωσιμότητας του Κέντρου, τα οποία προκαλούνται εξαιτίας της υποχρηματοδότησής του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Κέντρο παραπαίει, είναι κυριολεκτικά στα όρια της χρεωκοπίας, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι να παραμένουμε απλήρωτοι επί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, την Άνοιξη του 2007 αναζητήσαμε τη συνδρομή του τότε Υπ. Εσωτερικών στην εξεύρεση λύσης που να βελτιώνει τα οικονομικά του Κέντρου, αλλά και τους όρους εργασίας από μέρους μας επί το δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Από την πολιτική ηγεσία του τότε ΥΠ.ΕΣ. προτάθηκε ως δοκιμότερη η λύση, εάν δεν είχε αντίρρηση ο Νομάρχης Σερρών, να μεταφερθούμε, διά κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης, στο μόνιμο προσωπικό της Ν.Α. Σερρών. Η προταθείσα ρύθμιση από την τότε ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. κρίθηκε από όλες τις πλευρές ως ορθολογική και δίκαιη, καθώς θα είχε ως άμεση συνέπεια να απαλλάξει το Κέντρο από το 1/3 περίπου των εξόδων του (περίπου 280.000 – 300.000 Ευρώ ετησίως) και να του δώσει σημαντική οικονομική ανάσα. Σημαντικό, επίσης, είναι ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δε θα είχε καμμιά συνέπεια για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το κόστος της μισθοδοσίας θα εξακολουθούσε να καλύπτεται κατά το ίδιο ύψος, απλώς θα βάρυνε τον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Σερρών και όχι τον Προϋπολογισμό του Κέντρου, ο οποίος θα μπορούσε έτσι να διατεθεί για τις υπόλοιπες λειτουργικές του ανάγκες. Ο Νομάρχης Σερρών εξέφρασε αμέσως, και βεβαίως ρητά, τη συναίνεσή του, όπως ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, Ο Λ Ω Ν ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, και μάλιστα σε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που προτείναμε. Ωστόσο η προηγούμενη Κυβέρνηση, αν και συμφώνησε προφορικά, διά του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών, ακόμη και ως προς το συγκεκριμένο περιεχόμενο της προταθείσας ρύθμισης, έκρινε ότι θα έπρεπε αυτή να ενταχθεί στο Νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εφέρετο, στις αρχές του Φθινοπόρου του 2009, να υποβάλλεται προς κατάθεση στη Βουλή περί τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου. Βεβαίως, αυτό δεν έγινε για λόγους που είναι γνωστοί, και είναι πλέον αναμφίβολο ότι, μετά την υλοποίηση του Προγράμματος Καλλικράτης, θα πάψουν να υφίστανται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Μετά από προσεκτική μελέτη του κειμένου που τέθηκε σε διαβούλευση, διαπιστώνουμε, αφενός ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘ. 76 ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Κ.Ν.Α.) και του προσωπικού τους, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και αφετέρου ότι δεν είναι δυνατή, λόγω της φύσης και της αποστολής του, η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Κέντρου σε κάποιον Δήμο, στα πλαίσια των υφισταμένων προβλέψεων. Κατόπιν των ανωτέρω, σε σχέση με το μέλλον του Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π. Ν. Σερρών ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τα εξής, στα πλαίσια της νέας διοικητικής δομής της χώρας: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: Δημιουργία Περιφερειακού Φορέα Καταπολέμησης Κουνουπιών, είτε στα πλαίσια της νέας (αυτο)Διοικητικής Περιφέρειας, είτε ακόμη και εντός της (υπό σύσταση) Γενικής Περιφέρειας, στις οποίες θα ενταχθεί ο Νομός Σερρών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά και η ένταξη του υφιστάμενου προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. στις νέες δομές. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Ειδική πρόβλεψη για το μέλλον των αμιγών Νομαρχιακών Επιχειρήσεων του άρθρου 76 του ισχύοντος Κ.Ν.Α. και του προσωπικού τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου εκείνων ειδικά των δομών που επιτελούν σημαντικό κοινωφελές έργο, όπως το Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Ν.Σ.. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίστοιχη, ρητή νομοθετική πρόβλεψη: Θα πρέπει στο νέο νόμο να γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 76 του Κ.Ν.Α. και να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι το προσωπικό που υπηρετεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις Α.Ν.Ε. του άρθρου αυτού εντάσσεται στη ρύθμιση (κατ΄αναλογία, ενδεχομένως, και με εκείνα που θα ισχύσουν για τα άλλα Ν.Π.Ι.Δ.). ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΙΤΗ: Ψήφιση της ακόλουθης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία αφορά ειδικά τις νομαρχιακές επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωφελές έργο: «Άρθρο (…) Τίτλος: Μεταφορά του προσωπικού προβληματικών αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων με αντικείμενο που αφορά την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον 1. Υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις του καταργούμενου άρθρου 76 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο καταστατικός σκοπός των οποίων ανάγεται ευθέως στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας ή την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου τους, μπορούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ανάλογες με τα προσόντα τους, με ταυτόχρονη απόλυσή τους από την αμιγή νομαρχιακή επιχείρηση στην οποία εργάζονται, υπό την προϋπόθεση ότι, είτε προσελήφθησαν με διαγωνισμό που διεξήχθη με ευθύνη ή υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π. στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2190/1994, είτε αναγνωρίστηκε με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004, πως υπηρετούν στα πλαίσια αλληλοδιαδοχικών συμβάσεων που συνιστούν ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία για τη μεταφορά των υπαλλήλων απαιτείται η σύσταση νέων θέσεων, διότι οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν ή δεν είναι αντίστοιχες των προσόντων των υπό μεταφορά υπαλλήλων, τροποποιείται κατάλληλα ο Οργανισμός της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τη σύσταση τόσων νέων θέσεων, όσες απαιτούνται για να διοριστούν όλοι οι υπό μεταφορά υπάλληλοι. Οι κατ΄ αυτόν τον τρόπο συνιστώμενες νέες θέσεις δύνανται να χαρακτηριστούν ως προσωποπαγείς. 3. Ο διορισμός των ως άνω υπαλλήλων στις κενές οργανικές θέσεις της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο στην απόφασή του διαπιστώνει τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η μεταφορά του προσωπικού και αναφέρει υποχρεωτικά τους προς διορισμό υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τις οργανικές θέσεις στις οποίες θα ενταχθούν οι υπάλληλοι μετά το διορισμό τους, τον αριθμό των τυχόν απαιτούμενων νέων θέσεων και τον τυχόν χαρακτηρισμό ορισμένων ή όλων εξ αυτών ως προσωποπαγών. Με την ίδια απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά τη διαδικασία μεταφοράς και τίθεται νόμιμα στην κρίση του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 4. Μετά τον ως άνω διορισμό τους και για όσο χρόνο η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, οι υπάλληλοι με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αποσπώνται υποχρεωτικά και για τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κάθε έτος, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν τις αποσπάσεις, στην επιχείρηση. Η ανάθεση των καθηκόντων του αποσπώμενου προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και είναι αντίστοιχη της θέσης στην οποία οι υπάλληλοι υπηρετούσαν πριν τη μεταφορά τους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. 5. Κάθε υπάλληλος της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εντάσσεται υποχρεωτικά στο καθεστώς μεταφοράς, εκτός εάν ζητήσει να εξαιρεθεί με αίτηση που υποβάλλει ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου, το αργότερο έως την πρώτη συνεδρίασή του για το ζήτημα της μεταφοράς. 6. Η υπηρεσία του υπαλλήλου στην αμιγή νομαρχιακή επιχείρηση αναγνωρίζεται μισθολογικά ως διανυθείσα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και κάθε υπάλληλος εντάσσεται αναλόγως στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο. 7. Το προσωπικό που εντάσσεται στη ρύθμιση του άρθρου αυτού δε δικαιούται αποζημίωσης απόλυσης.» ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Νομοθετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα μεταβολής του Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Ν.Σ. σε ανώνυμη (κοινή ή αναπτυξιακή) εταιρεία με εξασφαλισμένους πόρους (λόγω και του κοινοφελούς χαρακτήρα της) και μεταβίβαση του προσωπικού στη νέα εταιρεία. Κλείνοντας, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε, για άλλη μια φορά, της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, με πρώτο και σημαντικότερο συμπαραστάτη μας το Νομάρχη Σερρών. Με εκτίμηση Οι εργαζόμενοι στο Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Νομού Σερρών, νομίμως εκπροσωπούμενοι.