• Σχόλιο του χρήστη 'Ελισάβετ Κυριαζή - ΄Αλλισον' | 25 Ιανουαρίου 2010, 23:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Από τη στιγμή που το εγχείρημα «Καλλικράτης» συνδέεται και με την πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ΠΩΣ οι κεντρικές πολιτικές για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, υιοθετούνται, περνούν, διηθούνται, διαθλώνται στο μικροχωρικό επίπεδο (μικρότερο της Περιφέρειας) και την κοινωνία του. Έχουν γίνει μελέτες/ έρευνες προς την κατεύθυνση αυτή; Ο «Καλλικράτης» στη σημερινή του δομή φαίνεται ότι επιφυλάσσει στο ΔΗΜΟ περισσότερο το ρόλο του «αποτελεσματικού διαχειριστή υπηρεσιών» παρά της «ισχυρής μονάδας τοπικής ανάπτυξης» (σελ.23 του κειμένου της Διαβούλευσης). Από την ερευνητική μου εμπειρία πάνω σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης (LEADER)μπορώ να πω ότι το ζήτημα της τοπικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά πολυσύνθετο, πολυεπίπεδο και πολυπρόσωπο για να μπορέσει να εξασφαλισθεί με τη διοικητική και μόνο, έστω και δημοκρατική, αποκέντρωση. Με τιμή Ελισάβετ Κυριαζή - ΄Αλλισον