• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Αποστόλου' | 23 Νοεμβρίου 2010, 10:37

    Η παραλαβή της κάρτας θα είναι υποχρεωτική ή προαιρετική? Σαν μια ιστορικά δημοκρατική χώρα δε πρέπει να δίνουμε το δικαιώμα στον κάθε άνθρωπο να επιλέξει ελεύθερα? Κάποιος που για θρησκευτικούς ή προσωπικούς λόγους δε δέχεται να την παραλάβει τι θα αντιμετωπίσει? Θα υπάρχει εναλλακτικός τρόπος ή θα είναι η κάρτα μονόδρομος?