• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Τσακνάκης' | 23 Νοεμβρίου 2010, 17:20

    Η κάρτα θα πρέπει να εξυπηρετεί τον πολίτη αποτελώντας μια μοναδική διεπαφή επαρκή για όλες τις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και για όλα τα θέματα (φορολογικά, ασφαλιστικά, διαβατήρια, άδειες οδήγησης, τέλη κυκλοφορίας, πιστοποιητικά γέννησης, στοιχεία στρατολογίας, κλπ.) Παράλληλα, βέβαια, για να μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει και το δημόσιο να ολοκληρώσει την δημιουργία ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος (one stop shop) που να μπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και να είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΚΕΠ. Τα ζητήματα ασφάλειας είναι σημαντικά όχι μόνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων από κακόβουλους χρήστες αλλά και για την προστασία από απώλεια δεδομένων. Έτσι, είναι απαραίτητο να υπάρχουν προβλέψεις για κατάλληλα back ups, disaster recovery, κλπ., καθώς επίσης και πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας πρόσβασης όπου, εκτός από user name και password θα υπάρχει και δυνατότητα εισαγωγής μυστικών ερωτήσεων/απαντήσεων της επιλογής του κάθε χρήστη (secret phrases). Ο κάθε χρήστης να έχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα δικά του στοιχεία μέσω διαδικτύου και να γνωρίζει όλα όσα είναι καταγεγραμμένα στην προσωπική κάρτα του (είτε φαίνονται είτε όχι) χωρίς να χρειάζεται καμιά ειδική συσκευή card reader. Όλοι οι ιδιώτες χρήστες (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) να μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε στατιστικά στοιχεία που θα παρέχονται κεντρικά από τις δημόσιες αρχές και θα αποτελούν αντικείμενα επεξεργασίας των στοιχείων όλων των χρηστών. Η κάρτα να καταγράφει στοιχεία από τις καθημερινές συναλλαγές είτε με ιδιώτες είτε με το δημόσιο και οι αρμόδιες δημόσιες αρχές να μπορούν να αξιοποιούν αυτά τα στοιχεία για συσχετίσεις, διασταυρώσεις και γενιμότερα για στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία Εξόρυξης Γνώσης (Data Mining) και Επιχειρηματικής Ευφυϊας - Business Intelligence (ΒΙ).