• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΙΡΗΝΗ ΨΑΡΡΟΥ' | 24 Νοεμβρίου 2010, 16:27

    Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας του πολίτη θα ήθελα τηρουμένων όλων των δικλείδων ασφαλείας να υπήρχαν τα βασικά στοιχεία μου, όπως ομάδα αίματος, ΑΦΜ κλπ. ώστε να απαλλασσόμουν απ' όλα τα "συμπληρωματικά πιστοποιητικά". Αφού μ' ενδιαφέρει και η δυνατότητα μετακινήσεων στο εξωτερικό θέλω να μπορώ να εξυπηρετούμαι μόνο απ' αυτό το έγγραφο, ως διαβατήριο. Εδώ όμως έχω μια ένσταση για την χρήση της μετατροπής των χαρακτήρων του αλφαβήτου, αφού αυτό δεν μου εξασφαλίζει τη σωστή εκφορά του ονόματος, και δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο λόγο αυτός ο τρόπος γραφής με λατινικούς χαρακτήρες παρά το να γίνεται ταυτοποίηση και στο εξωτερικό.