• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος' | 1 Δεκεμβρίου 2010, 20:08

    Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση κλοπής της υπόψη κάρτας αυτός που θα την κλέψει δεν θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή συναλλαγές που θα έχουμε κάνει. Επίσης έμφαση πρέπει να δοθεί ως προς ποιες συναλλαγές θα μπορεί να κάνει ο κλέφτης όπως τραπεζικές ή πρόσβαση σε φορολογικά δεδομένα. Συμπερασματικά καλύτερα να έχει ιατρικά δεδομένα μου, όπως δακτυλικά ή οπτικά αποτυπώματα που δεν αντιγράφονται, παρά οικονομικά στοιχεία χωρίς δυνατότητα ελέγχου από κακόβουλα άτομα.