• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 2 Δεκεμβρίου 2010, 17:58

    Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε στις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και στη Γερμανία αλλά και στις Σκανδιναβικές χώρες, είναι η συμπερίληψη στον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό πολίτη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως η ημερομηνία γέννησης και το φύλλο του κατόχου, όπως συμβαίνει π.χ. και με τον ΑΜΚΑ. Στην Κροατία για παράδειγμα, αποφαστίστηκε να καταργηθεί ο έως τότε ισχύον εθνικός αριθμός πολίτη (κληρονομιά της Γιουγκοσλαβίας) ο οποίος περιείχε την ημερομηνία γέννησης, το φύλλο και τον τόπο γέννησης κωδικοποιημένα μέσα στον αριθμό και να αντικασταθεί από έναν ψευδοτυχαίο αριθμό ο οποίος ναι μεν προσδιορίζει μοναδικά τον κάθε πολίτη, αλλά δεν αποκαλύπτει κανένα προσωπικό στοιχείο για αυτόν όπως την ηλικία, το φύλλο και τον τόπο γέννησης. Γι'αυτό το λόγο, θεωρώ ότι θα είναι καλό να μελετηθεί ποιος θα είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης για τους κατοίκους της χώρας μας που θα χρησιμποιηθεί ως μοναδικό αναγνωριστικό και στην Κάρτα του Πολίτη. Ο ΑΜΚΑ είναι ακατάλληλος για τους λόγους που ανάφερα παραπάνω. Ο ΑΦΜ, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες (από όσο γνωρίζω) φαίνεται πιο κατάλληλος. Επίσης, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η δημιουργία ενός νέου ψευδοτυχαίου αριθμού που θα δίδεται στον κάθε πολίτη από την αρχή που θα εκδίδει τις κάρτες, θα τον αναγνωρίζει μοναδικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και θα μπορεί ηλεκτρονικά να συνδέεται με τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και άλλους αριθμούς από άλλες υπηρεσίες. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με το σκεπτικό ότι στη χώρα μας ο αριθμός ταυτότητας είναι ένα ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στοιχείο και συνεπώς αποκαλύπτεται και χρησιμοποιείται από πολλούς φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, είναι λοιπόν σημαντικό, ο αριθμός αυτός να μην περιέχει πληροφορίες για κανένα προσωπικό στοιχείο του πολίτη όπως την ημερομηνία γέννησης, την καταγωγή και το φύλλο. Αν χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχονται χωριστά και δεν θα πρέπει να προκύπτουν εύκολα από τον αριθμό ταυτότητας (Κάρτας Πολίτη). Παραθέτω το αντίστοιχο άρθρο για την Κροατία, τα προβλήματα που προέκυψαν με τον έως τότε χρησιμοποιούμενο αριθμό ταυτότητας που περιείχε την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης του κατόχου και την αντικατάστασή του από έναν ψευδοτυχαίο μοναδικό αριθμό: http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number_(Croatia)