• Σχόλιο του χρήστη 'Τσιουμπρής Νικόλαος' | 8 Δεκεμβρίου 2010, 13:25

    Η κάρτα που θα αντικαταστήσει την ταυτότητά μας θα περιέχει τα ελάχιστα στοιχεία που χρειάζονται. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την επιλογή να προσθέσουν περισσότερα στοιχεία έστω προεραιτικά όπως υπηκοότητα, ιθαγένεια, θρήσκευμα, σπουδές και άλλα.