• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Νικόπουλος' | 9 Δεκεμβρίου 2010, 03:13

    ΟΝΟΜΑΣΙΑ Την φανταζόμουν δελτίο αναγνώρισης (identification card) αλλά και κάρτα του πολίτη καλή είναι. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1)ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σωματομετρικά, εξωτερικά εύκολα αναγνωρίσιμα αλλά υπέρ επαρκή για την αποφυγή πλαστοπροσωπίας. 2)ΣΤΟΙΧΕΙΆ (που δεν μεταβάλλονται) Το ονοματεπώνυμο - πατρώνυμο - μητρώνυμο - τόπος και ημερομηνία γέννησης - υπογραφή. 3)τον αριθμό - ημερομηνία και αρχή έκδοσης της κάρτας. 4)Χαρακτηριστικά ασφάλειας και γνησιότητας που εμποδίζουν την αντιγραφή-παραχάραξη. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μου, ευαίσθητα και μη μπορούν να υπάρχουν στα αρχεία των διαφόρων υπηρεσιών και όχι πάνω στην κάρτα. Στην αστυνομία πχ φωτογραφίες, και δακτυλικά, στην εφορία ο ΑΦΜ και οι δηλώσεις μου, στην τροχαία το δίπλωμα οδήγησης, στο πανεπιστήμιο τα πτυχία μου, στο υγείας το ιατρικό ιστορικό μου, στις τράπεζες οι λογαριασμοί μου. Πρέπει όμως να έχω πρόσβαση και να μπορώ να ελέγχω όλα αυτά τα στοιχεία όπως ελέγχω τους τραπεζιτικούς μου λογαριασμούς και κάθε μεταβολή τους να είναι ενυπόγραφη από μένα. Το ιδανικό θα ήταν αν μου κλέψουν ταυτότητα και διαβατήριο σε μια ξένη χώρα και δώσω τα στοιχεία μου στην εκεί αστυνομική αρχή, να μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητά μου (μέσω του προξενείου) με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά μου (φωτογραφίες, δακτυλικά, κα) που υπάρχουν εδώ ώστε να πάρω προσωρινά ταξιδιωτικά έγραφα. Για την ηλεκτρονική υπογραφή, όταν ένα user name και password αρκούν για τραπεζιτικές συναλλαγές, η κάρτα περιττεύει. Αντίθετα ο κίνδυνος κλοπής της θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Αντί ανάγνωση στοιχείων από τσιπάκι προτιμώ σκανάρισμα, ανάγνωση των χαρακτήρων με λογισμικό και αυτόματη σύγκριση, όταν απαιτείται, με το πρωτότυπο της κάρτας που θα υπάρχει στο αρχείο της αστυνομίας. Ταυτόχρονα στο αρχείο της αστυνομίας θα αποθηκεύονται τα νέα σκαναρίσματα που θα περιλαμβάνουν την εξέλιξη των φθορών της κάρτας. Αν τελικά επιλεγεί τσιπάκι πρέπει να περιέχει μόνον την φωτογραφία όσα στοιχεία αναγράφονται στην κάρτα και το περιεχόμενό του να μπορεί να ελεγχθεί από τον κάτοχο.