• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Πετρίδης' | 9 Δεκεμβρίου 2010, 04:14

    Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ΠΛΗΡΗ πρόσβαση στην μνήμη της κάρτας πολίτη. Ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να μου εγγυηθεί αν κάποιο δεδομένο ή πληροφορία (πχ 666) σε κάποιο επίπεδο (ψηφιακό ή κωδικοποιημένο ή κρυπτογραφημένο ή σε κλειδωμένα κελιά μνήμης) βρίσκεται μέσα στην μνήμη της κάρτας ή όχι. Άρα πάντα θα υπάρχει η περίπτωση να εμπεριέχεται ένας αριθμός ή μια φράση την οποία δεν θα μπορώ να γνωρίζω, αλλά θα δύναται να με προσβάλει (σε πνευματικό ή προσωπικό επίπεδο). Είμαι πεπεισμένος ότι θα τεθούν "λόγοι ασφαλείας" απο κυβερνήτες. "Όσοι όμως πάνε με την λογική θα πλανηθούν" (Γερ.Παΐσιος, Σημεία των Καιρών) Το επικίνδυνο είναι ότι θα πρέπει να υπογράψω για να παραλάβω την κάρτα, αποδεχόμενος την ενδεχόμενη άρνηση του Κυρίου Υμών Ιησού Χριστού, ο Οποίος ήδη μου είπε "Υποκριταί, το µεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σηµεία των καιρών ού δύνασθε γνώναι;" Δημήτριος Πετρίδης Πληροφορικός (ΠΕ) Μηχανικός Λογισμικού και Πληροφορικών Συστημάτων/> M.Eng Candidate (AUTH-EECE) Advanced Computing and Communication Systems M.Sc Candidate (EAP) Studies in Education Univ.Degree (EAP) Computer Science