• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Τσιμερέκης' | 11 Δεκεμβρίου 2010, 12:38

    Ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης προστασία των στοιχείων είναι η χρήση κωδικού αριθμού PIN ο οποίος θα είναι ελεγχόμενος από τον χρήστη (θα καθορίζεται / αλλάζεται από αυτόν, και θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται και η κάρτα (θα απαιτείται δηλαδή εισαγωγή PIN για να αποκαλυφθούν οποιαδήποτε αποθηκευμένα στοιχεία-κατά τα πρότυπα των καρτών ανάληψης μετρητών από τα ATM's).