• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ' | 12 Δεκεμβρίου 2010, 09:51

    Διαφωνώ με την κάρτα του πολίτη, τόσο σαν ανάγκη, όσο και σα χρήση. Πιστεύω ότι, η αριθμοποίηση του ανθρώπινου προσώπου, που επιτείνεται με τη χρήση της κάρτας, εμπεδώνει την ένταξη-υποταγή του ανθρώπου σε οικονομικά, κοινωνικά, χωρικά συστήματα παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, καθώς και εξαιρετικής και παράλογης συνθετότητας, που βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και το σύνολο περιβάλλον. Πιστεύω ότι τα προβλήματα της εμπιστοσύνηςβ και της ευκολίας στις συναλλαγές, μπορούν και πρέπει να λυθούν μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών της κοινωνίας συνολικά, κάτι που επιβάλλει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στην παιδεία και καλλιέργεια των πολιτών της χώρας αλλά και στη βήμα-βήμα μετάβαση -επαναφορά σε κοινωνικές, οικονομικές, χωρικές δομές μικρότερης κλίμακας και μεγαλύτερης επαφής και ισορροπίας με το περιβάλλον, κάτι που θα δώσει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου των δομών αυτών από τους ίδιους τους πολίτες και που θα έχει ως προφανή συνέπεια, μεταξύ άλλων και την κατακόρυφη αύξηση της εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς των σχέσεων μεταξύ των κρατικών δομών και των πολιτών. Κωστής Πενταράκης, Δρ. Δασολόγος, Δημόσιος Υπάλληλος Δασικής Υπηρεσίας.