• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΑ' | 12 Δεκεμβρίου 2010, 16:57

    Πώς φτάσαμε στην RFID Κάρτα τού Πολίτη; Η ιστορία είναι παλιά. Τώρα επανέρχεται δριμύτερη στο προσκήνιο στο όνομα της διευκόλυνσης (τίνος άραγε?) Ήδη από το 1986 η κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ) με το νόμο 1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» της 10ης Ιουνίου 1986, εισηγείται την καθιέρωση του Ε.Κ.Α.Μ. Ο νόμος καθορίζει Α) την υποχρέωση έκδοσης δελτίου από το δωδέκατο έτος (άρθρο1.1) Β) Ότι τα νέα δελτία ταυτότητας «εκδίδονται από τις Νομαρχίες και όχι από τα αστυνομικά τμήματα. (άρθρο 1.2) Γ) Καθιερώνει Ενιαίο Κωδικό Αριθμό Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.) για κάθε Έλληνα Πολίτη. (άρθρο 2.1). «Ο ΕΚΑΜ θα είναι 13ψήφιος και ισόβιος αφού τα ψηφία που θα τον αποτελoύν δεν αλλάζουν. (άρθρο 2.3). Ο ΕΚΑΜ θα αποτελεί μια πολυ-ταυτότητα, αφού θα περιέχονται σ’ αυτόν και θα ενοποιηθούν : 1. το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, 2. το εκλογικό βιβλιάριο (Ε.Ε.Α – ειδικός εκλογικός αριθμός πλέον), 3. το διαβατήριο, 4. το ασφαλιστικό βιβλιάριο (Α.Μ.Κ.Α – αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης πλέον), 5. το φορολογικό μητρώο (Α.Φ.Μ – αριθμός φορολογικού μητρώου πλέον), 6. άδεια ικανότητας οδηγού (δίπλωμα οδήγησης). (άρθρο 2.4) Η αναγραφή του θρησκεύματος είναι προαιρετική, επιτρέπεται μόνον «εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο» (άρθρο 3.2). Είναι λοιπόν προφανές ότι ή νέα Κάρτα τού Πολίτη βασίζεται ακριβώς πάνω σ’ αυτόν τον νόμο 1599/1986, (που τόσα χρόνια έμενε ανενεργός χάρη στην αντίδραση χιλιάδων ανθρώπων και τροποποιήθηκε με τον νόμο 1988/1991 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) που καταργούσε προσωρινά τη θέσπιση του ΕΚΑΜ). Δείτε επίσης την απόφαση 510/15.5.2000 της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων (εισηγητής Δαφέρμος) και τα σχόλια του Ευάγγελου Βενιζέλου. http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/praxeis/item.php?id=20 Δεν χρειάζεται να πω πόσο αντιτίθεμαι, νομίζω ότι είναι σαφές. Ποιος και γιατί χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες, πώς θα εξασφαλιστεί ο πολίτης για το απόρρητο αυτών των πληροφοριών? Πώς θα χρησιμοποιηθούν και γιατί? Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές μέσον, είναι γνωστό τοις πάσι. Ποια θα είναι η ευθύνη των Αρχών σε περίπτωση διαρροής? Ο Μεγάλος Αδελφός έχει γλιστρήσει με τρόπο εδώ και χρόνια τη ζωή μας, τώρα όμως θέλει να μπει και να πατήσει για τα καλά και με τα δυο πόδια, φορώντας μπότες...