• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Φωτόπουλος' | 12 Δεκεμβρίου 2010, 18:06

    Τό σκεπτικό τού όλου ενχειρήματος είναι ακατανόητο,ενώ το σύστημα θα είναι πανάκριβο ,περ.100 εκ.ευρω. Μόνη λύση γιά την καταπολέμηση τής γραφειοκρατίας ,είναι η καθολική καθιέρωση τού ΑΜΚΑ σάν μοναδικού αριθμού μητρώου γιά όλους τούς πολίτες απο τήν γέννησή τους και η χρήση του σέ όλες τίς συναλλαγές με τό δημόσιο.Αυτό ισχύει πχ στίς σκανδιναυικές χώρες,δίνεται με τό πιστοποιητικό γέννησης καί ακολουθεί τόν πολίτη μέχρι τόν θάνατό του.Δεν υπάρχουν δελτία ταυτότητας ή κάρτες τού πολίτη ,εκτός από τήν Φιλανδία,αλλά κάρτα ασθενείας με το ονοματεπώνυμο ,διεύθυνση και τόν ΑΜΚΑ τού πολίτη ,χωρίς φωτογραφία,η οποία λειτουργεί σάν δελτίο ταυτότητας,όπως αλλωστε και τό δίπλωμα οδήγησης που επίσης φέρει τόν ΑΜΚΑ. Μήπως λοιπόν,χρειάζεται δεύτερη σκέψη και καθιέρωση τού ΑΜΚΑ γιά ολους,πρίν η πολιτεία προβεί σέ έξοδα ,ενδεχομένως σέ συνδυασμό μέ τήν έκδοση νέων ψηφιακών δελτίων ταυτότητας πού έχει αποφασίσει η Ευρωπαική Ενωση,καθώς και τών νέων διπλωμάτων οδήγησης.;;