• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΑΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ' | 12 Δεκεμβρίου 2010, 21:56

    Είμαι αρνητική γιατί: α)δεν υπάρχει κάποιος ουσιώδης λόγος καθιέρωσής της κάρτας του πολίτη-ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που προβάλλεται στη διαβούλευση ως σημαντικός παράγοντας είναι κάτι πολύ γενικό και δεν λύνει κάποιο βασικό πρόβλημα , β)η πρόταση παρουσιάζει αντιφάσεις αφού υποστηρίζει ότι η κάρτα δεν θα περιέχει πληθώρα πληροφοριών και ταυτόχρονα θα αντικαθιστά όλα τα έγγραφα-πιστοποιητικά στις επαφές μας με το δημόσιο τομέα ή το ιδιωτικό τομέα, γ)η δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, από μη αρμόδιο ή για μή νόμιμους λόγους, χάρη στο υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι απίθανο, καιεφόσον δεχτούμε αυτή την πιθανότητα, δεν μπορεί ,αυτομάτως, να θεωρηθεί και κάτι ακίνδυνο.