• Σχόλιο του χρήστη 'Μαργαρίτης Ευστάθιος' | 12 Δεκεμβρίου 2010, 23:33

    Αναφέρετε ότι η κάρτα θα φέρει πλινθίο (chip)και όχι barcode(ή μαγνητικής ταινίας συμπληρώνω) καιπως θα χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με διεθνώς αναγμωρισμένα πρότυπα. Ερωτώ λοιπόν: 1) Το ενσωματωμένο πλινθίο θα είναι τύπου RFID δηλαδή θα λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων; Αν ναι ΠΏΣ διασφαλίζετε το απόρρητο της πρόσβασης από τρίτους τη στιγμή που έχει αποδειχθεί πως η συγκεκριμένη τεχνολογία διαθέτει πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας;Οι αποδείξεις βρίσκονται στο παρακάτω βίντεο (http://www.youtube.com/watch?v=bZNfqztFlZU). - Επιπλέον με ποιό δικαίωμα επιδιώκετε την ενσωμάτωση στην κάρτα αυξημένου αριθμού προσωπικών εγγράφων δεδομένης της τρωτότητας του συστήματος ασφαλείας;Είναι άκρως επικίνδυνη μια τέτοια θεώρηση της κάρτας και προσωπικά μου δημιουργεί ανασφάλεια η απόκτησή της. - Πώς θα μπορώ ως πολίτης να εχω πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας, δεδομένου ότι δεν θέλω να υπάρχει επίπεδο πληροφορίας μη προσβάσιμο από τον κάτοχο της κάρτας. 2) Αναφέρετε πώς: "Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία..., αλλά και με διεθνείς δεσμέυσεις της χώρας όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα". - Μας λέτε με άλλα λόγια με τον όρο «διεθνείς δεσμέυσεις» ότι η «Κάρτα του Πολίτη» εντάσσεται στο πλαίσιο του νομοθετήματος της Συνθήκης Schengen (1997), ως αναβαθμισμένη μορφή της ηλεκτρονικής ταυτότητας, που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί ανεπιτυχώς επί του υπουργού κ. Αγ. Κουτσόγιωργα. Από την άλλη επικαλείστε την εθνική νομοθεσία που ανήκει στο Τριτογενές Δίκαιο και είναι αδύνατον να προστατεύσει τον πολίτη από τα όσα έχουν νομοθετηθεί σε υπερεθνικό επίπεδο με τη Schengen, η οποία ανήκει στο Πρωτογενές Δίκαιο. Εύλογα λοιπόν ερωτώ κι εγώ: γιατί το περιεχόμενο του Νόμου 2472/97 δεν ενσωματώθηκε στη Συνθήκη Schengen, ώστε να έχει κύρος πρωτογενούς Δικαίου; Τουλάχιστον κάντε το τώρα προτού να είναι πολύ αργά. 3)"Δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις μας να περιληφθούν στην Κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχείας" Να αντικατασταθεί με το " Δεν πρόκειται να εμπεριέχονται στην Κάρτα δεδομένα Υγείας". Να διευκρινιστεί ποιά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν πρόκειται να εμπεριέχονται στην κάρτα και πώς αυτό θα διασταυρώνεται από την πλευρά του πολίτη, πράγμα νομίζω αδύνατο, εκτός αν πρέπει μετά να προμηθευτούν όλοι οι πολίτες και ένα RFID αναγνωστή.