• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Πεβανίδης' | 13 Δεκεμβρίου 2010, 00:31

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ως Έλληνες φοιτηταί του Πολυτεχνείου του Μονάχου ευχαριστούμε για την δυνατότητα ακρόασεως και διαβουλεύσεως και ελπίζουμε όπως επικρατήσουν τα ωφέλημα πορίσματα αυτής. Α. Περιληπτικά 1. Η κάρτα για την ηλεκτονική εξυπερέτιση πρέπει να είναι παντελώς ανεξάτητη από το δελτίο ταυτότητας και προαιρετική, όπως στην Ελβετία. Δεν πρέπει να υπάρχει συγχώνευση <>. 2. Στο δελτίο ταυτότητας πρέπει να χρησιμοποιείται απλή φωτογραφία και όχι βιομετρική !! (βλέπε Γ) 3. Δεν πρέπει να αναφέρονται φορολογικοί και ασφαλιστικοί αριθμοί (όπως ο A.Φ.Μ.) στην ταυτότητα και στην κάρτα ! (βλέπε Γ) 4. Δεν πρέπει να υπάρξει κεντρικό ψηφιακό αρχείο με τα στοιχεία των ταυτοτήτων και καρτών πολιτών από όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά τόσο η αποθήκευση όσο και η πρόσβαση στα δεδεομένα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσον του αστυνομικού τμήματος εκδόσεως ή του ΚΕΠ εκδόσεως και με την γνώση και άδεια των υπαλλήλων του ΚΕΠ ή του κατόχου Β. Κατάσταση σε άλλες χώρες Πολλοί αγνοούμε ότι σε πολλές <> χώρες οι πολίτες δεν είναι καθόλου νομικώς υποχρεωμένοι να κατέχουν δέλτιο ταυτοπροσωπίας σε οιανδήποτε μορφή (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.ο.κ.). Στις χώρες αυτές συγκαταριθμούνται μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, η Ελβετία, η Δανία, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία. Η έκδοση ταυτοτήτων και άλλων δελτίων στις χώρες αυτές είναι <> προαιρετική, ενώ η διαπίστευση της ταυτότητας ενός προσώπου, π.χ. ενώπιον του συμβολαιογράφου, μπόρει να γίνει κάλλιστα και με έναν μάρτυρα ταυτοπροσωπίας χωρίς να απαιτείται κανένα έγγραφο. Καθ´ όσον αφορά την αναγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών αριθμών ή στοχείων σε ένα μοναδικό έγγραφο, πρέπει να τονιστεί, ότι αυτό είναι άνευ αντιστοίχου σε άλλες χώρες !! Οι ταυτότητες πλήθους άλλων χωρών δεν διαθέτουν πλινθίο. Στην Ελβετία για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση υπάρχει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ έγγραφο το SuisseID άσχετο από την ταυτότητα Identitätskarte η οποία δεν διαθέτει πληνθίο. Γ. Βιομετρικές φωτογραφίες και φορολογικοί, ασφαλιστικοί αριθμοί 1. ΑΠΛΗ Φωτογραφία. Όχι βιομετρική φωτογραφία, διοτί η βιομετρική φωτογραφία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τον σκοπό της αναγνωρίσεως του κατόχου, αλλά επιπλέον και για την βιομετρική ανάλυση και ταυτοποίηση κάθε ανθρώπου που έχει καταθέσει στο παρελθόν τέτοια φωτογραφία. Ο κατέχων αρχείο βιομετρικών ψηφιακών φωτογραφιών μίας ομάδας ανθρώπων και διαθέτων σχετικώς απλά τεχνικά μέσα μπορεί να αναγνωρίσει τους ανθρώπους αυτούς δια μιας απλής αφανούς, ενδεχωμένως και μη αντιληπτής φωτογράφισης. Το σύχρονο λογισμικό (software) επιτυγχάνει την αναγνώριση προσώπων σε ποσοστό εώς και 99 %, αναλόγως με την ποιότητα της, ίσως και μη αντιληπτής, φωτογράφισης (συνθήκες φωτισμού, οπτκή γωνία κτλ.). Στο σημείο αυτό πράγματι θίγεται η ελευθερία του προσώπου ! Κακώς πρό ετών έγινε η εισαγωγή στα διαβατήρια. Στην ενδεχομένως προβαλόμενη ένσταση, ότι λόγω του αυστηρού ελέγχου των κρατικών αρχείων δεν δύναται ουδείς να καστασκευάση έναν τετοιο <> θα απαντηθεί παρακάτω. 2. ΔΕΝ υπάρχει κανένας λόγος αναγραφής φορολογικών και ασφαλιστικών αριθμών καί πληροφοριών. Ούτε σε τυπωμένη μορφή ούτε ηλεκτονικά. Την ταυτότητα την επιδεικνύουμε σε διάφορες περιστάσεις, χωρίς να επιθυμόυμε να φανερώσουμε τους ασφαλιστικούς ή φορολογικούς μας αριθμούς. Επίσης χρησιμοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Τι θέση έχουν τέτοιοι αριθμοί σε ταξιωτικό έγγραφο; Σε ότι αναφορά την ενδεχόμενη μελλοντική ηλεκτρονική χρήση π.χ. του Α.Φ.Μ. ενώπιον της εφορίας αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς την αναγραφή στο πλινθίο. Ο Α.Φ.Μ. μπορεί να πληκτρολογηθεί απευθείας από τον κάτοχο, αρκεί να γίνεται διαπίστευση ποιος τον πληκτρολογεί ! Και πάλι υπενθυμίζουμε ότι σε άλλα κράτη δεν υπάρχει αναγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών αριθμών ή στοχείων στην ταυτότητα. Δ. Προβληματική κρυτογράφηση στο διαδίκτυο Σε όποιον πράγματι επιθυμεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μπορεί να εκδοθεί ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μια κάρτα με πλινθίο. Για τους υπολοίπους ας υπάρχει η δυνατότητα εκδόσεως απλής ταυτότητας χωρίς πλινθίο, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Ελβετία. Εάν όμως έστω και προαιρετικά καθιερωθεί το πλινθίο, θα πρέπει να τηρηθούν ύψηστοι κανόνες ασφαλείας. Στην Γερμανία που τελικά εισήγχθη προ μόλις ενός μηνός (την 1η Νοεμρίου 2010) έχουν ήδη παρουσιασθεί ορισμένα σημαντικά προβλήματα ασφαλείας. Την άνοιξη του 2010 ορισμένοι φιλευλέθεροι υπουργοί ματαίως ζητούσαν την αναβολή εισαγωγής του πλινθίου κατά δέκα ολόκληρα χρόνια ! (εώς το 2020!). Επίσης η νέα κυβέρνηση στην Αγγλία κατήργησε φέτος της προαιρετικές ταυτότητες με πλινθίο που είχαν εισαχθεί προ δύο ετών και διέγραψε τα σχετικά κρατικά αρχεία, National Identity Register (NIR). Υποθέτουμε ότι εώς τώρα προβλέπεται να ληφθούν μέτρα κρυπτογραφήσεως ομοίου τύπου με τα γερμανικά τα οποία απεδείχθησαν ελλιπή. Ελπίζουμε να αξιοποιηθούν τα διδάγματα.