• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Σωτηρόπουλος' | 9 Ιανουαρίου 2011, 22:24

    Σε κάθε διαδικτυακό τόπο δημόσιου φορέα πρέπει να είναι αναρτημένα ως ελάχιστο περιεχόμενο: (α) το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων που διέπουν την λειτουργία του φορέα (οργανωτικοί νόμοι, κανονισμοί λειτουργίας, μέχρι αποφάσεις για το ωράριο λειτουργίας), ταξινομημένοι με τρόπο ώστε να καθίσταται προσβάσιμη η κρίσιμη πληροφορία. (β) τα ονόματα των υπαλλήλων που υπηρετούν ή των λειτουργών που θητεύουν στον εν λόγω δημόσιο φορέα (γ) οι αποφάσεις του φορέα που δημοσιεύονται υποχρεωτικώς λόγω "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Επίσης κάθε δημόσιος φορέας πρέπει πέρα από την ιστοσελίδα να αποκτά υποχρεωτικά και λογαριασμό στις τρέχουσες και δημοφιλέστερες Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επικοινωνούν και με αμεσότερο τρόπο μαζί τους. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα για την άρση της πρόσβασης σε ροή πληροφοριών, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις όπως του Ο.Α.Σ.Θ. που επί μήνες έχει μπλοκάρει σε ενδιαφερόμενο για δημιουργία mobile application την άντληση της ροής πληροφοριών, επικαλούμενος δήθεν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ενδιαφερόμενος έχει προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη και το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για παραβίαση του ν.3448/2006 αλλά οι δύο θεσμοί μετά από αρχικά κείμενα - παρεμβάσεις δεν δείχνουν διάθεση για επίλυση του θέματος.