• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Γκιώνης' | 10 Ιανουαρίου 2011, 16:04

    Η ανάρτηση π.χ. ενός διαγωνισμού προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στο δικτυακό τόπο του Φορέα (και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ) να απαλλάσει αυτόματα τον Φορέα από την υποχρέωση έντυπης δημοσίευσης στον Τύπο. Το ίδιο να ισχύσει για κάθε είδους πράξη που μέχρι σήμερα επιβάλλει την "καθιερωμένη" δημοσίευση στον Τύπο. Δίκαιο θα είναι αντίστοιχη "εξοικονόμηση" να γίνεται και για τον ιδ. τομέα (π.χ. για τους ισολογισμούς των εταιρειών). Κοινώς... "εξώθηση" του κόσμου στο Διαδίκτυο.