• Σχόλιο του χρήστη 'Βαγγέλης Ανθής' | 10 Ιανουαρίου 2011, 20:19

    Θα πρότεινα να αναλάβει ένας κεντρικός φορέας π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την ανάπτυξη του υλικού και λογισμικού και στη συνέχεια ο κάθε ανεξάρτητος φορέας να αναρτά το περιεχόμενό του στην εν λόγω σελίδα. Αυτό θα εξασφαλίσει : α) Οικονομία καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι servers για την διατήρηση όλωςν των ιστοσελίδων των Δημόσιων φορέων β) Εξοικονόμηση εξειδικευμένου προσωπικού καθώς ο ίδιος αριθμός υπαλλήλων θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου. γ) Ενιαία δομή των δικτυακών χώρων, ώστε ο πολίτης να πλοηγείται πιο εύκολα στον κάθε δικτυακό τόπο π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο του δικτυακού χώρου για κάθε φορέα. Ετσι σίγουρα η 4η παράγραφος θα μπορούσε να υλοποιηθεί σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρατηρηθεί μεγάλη παραλλαγή χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και νοοτροπίας, μεταξύ των φορέων και ο κάθε φορέας θα εννοεί και θα υλοποιεί διαφορετικά τις "αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας." Επίσης ίσως θα μπορούσε να γίνει εκμετάλλευση των ΑΕΙ πληροφορικής της χώρας προκειμένου να βοηθήσουν οι σπουδαστές τους (ίσως στο πλαίσιο και κάποιας εργασίας) στην ανάπτυξη της υποδομής και στον εμπλουτισμό περιεχομένου των δικτυακών τόπων.