• Σχόλιο του χρήστη 'M. Zαχαράκης' | 15 Ιανουαρίου 2011, 12:38

    Noμίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά για την υποχρεωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα κάθε φορέων όλων των αποφάσεων. Στην ουσία να έχει διασύνδεση με την εφαρμογής της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλιώς θεωρώ ότι η κάθε σελίδα θα είναι απλά τυπική. Επίσης να δημοσιεύεται σαφή οργανόγραμμα και διάρθρωση των υπηρεσιών - τμημάτων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ρύθμισει για να μην μετατρέπεται η ιστοσελίδα σε όργανο προβολής και προπαγάνδας του πολιτικού προισταμένου κάτι που μέχρι πρόσφατα γίνονταν διαρκώς. Έτσι πχ οι επισκέψεις ή οι δηλώσεις Δημάρχου, Προέδρου ή Υπουργού να περιλαμβάνονταν απλά μέσα σε ειδική σελίδα για τα Νεά ή σε αναρτημένα δελτία τύπου και να μην καταλαμβάνουν την αρχική σελίδα του φορεά και το 50% των πληροφοριών της σελίδας.