• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 19 Ιανουαρίου 2011, 09:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

    Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διάταξη στον νόμο, που να προβλέπει ότι οποιαδήποτε μη ηλεκτρονικό έγγραφο ή διοικητική πράξη που δεν έχει διακινηθεί και φυσικά εκδοθεί ηλεκτρονικά θα καθίσταται αυτόματα άκυρο/η, αφού ταυτόχρονα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία(επιτέλους!!) όπου κάθε δημόσιος υπάλληλος(που αχολείται εν πάσει περιπτώσει με την υπηρεσία του, και δεν είναι κλητήρας κλπ) θα έχει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και υπογραφή, με ευθύνη του κάθε τεχνικού διαχειριστή της κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Αν δεν γίνει υποχρεωτικό αυτό, δε θα προχωρήσει τίποτα στην πράξη και η ίδια παρούσα κατάσταση θα συνεχιστεί... Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτικά η 1(μία) ηλεκτρονική υπογραφή, δηλαδή ενός δημόσιου υπαλλήλου για κάθε έγγραφο, άσχετα εάν ο προιστάμενος θα υποχρεούται ή όχι να ελέγχει το περιεχόμενο του εγγράφου.