Άρθρο 11 Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων

1.         Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων επιτρέπεται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους καθώς και η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση  και ανακοίνωση  αυτών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα  ή μεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ και η έκδοση διοικητικών πράξεων με ηλεκτρονικό τρόπο/ χρήση ΤΠΕ.

2.         Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων για τα οποία προβλέπεται από το νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.

3.         Αν η επιδιωκόμενη από φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΙΔ ή απευθυνόμενη σε αυτά πράξη αφορά έγγραφα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ο φορέας του δημόσιου τομέα  υποχρεούται να ενημερώνει σχετικώς και εγκαίρως με τον εκάστοτε πλέον πρόσφορο τρόπο τον ενδιαφερόμενο.

 • 19 Ιανουαρίου 2011, 09:42 | Γιάννης

  Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει διάταξη στον νόμο, που να προβλέπει ότι οποιαδήποτε μη ηλεκτρονικό έγγραφο ή διοικητική πράξη που δεν έχει διακινηθεί και φυσικά εκδοθεί ηλεκτρονικά θα καθίσταται αυτόματα άκυρο/η, αφού ταυτόχρονα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία(επιτέλους!!) όπου κάθε δημόσιος υπάλληλος(που αχολείται εν πάσει περιπτώσει με την υπηρεσία του, και δεν είναι κλητήρας κλπ) θα έχει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και υπογραφή, με ευθύνη του κάθε τεχνικού διαχειριστή της κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Αν δεν γίνει υποχρεωτικό αυτό, δε θα προχωρήσει τίποτα στην πράξη και η ίδια παρούσα κατάσταση θα συνεχιστεί…
  Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτικά η 1(μία) ηλεκτρονική υπογραφή, δηλαδή ενός δημόσιου υπαλλήλου για κάθε έγγραφο, άσχετα εάν ο προιστάμενος θα υποχρεούται ή όχι να ελέγχει το περιεχόμενο του εγγράφου.

 • 18 Ιανουαρίου 2011, 10:22 | Γιάννης

  Η προσέγγισή σας δεν είναι σωστή. Το ζήτημα δεν είναι να διακινούνται ηλεκτρονικά έγγραφα, ούτε χάρτινες εκτυπώσεις τους. Ούτε να μπαίνουν οι παπούδες μας στο internet για να κάνουν μια αίτηση, όταν για αυτούς είναι ευνόητα πιο εύκολο να στηθούν στην ουρά. Είναι χρήσιμο, αλλά διαιωνίζει το ακόλουθο πρόβλημα.
  Ο μεγαλύτερος όγκος εγγράφων στις συναλλαγές με το δημόσιο αφορούν βεβαιώσεις/πιστοποιήσεις κ.α., που παίρνει ο πολίτης από μία δημόσια υπηρεσία για να τα μεταφέρει σε μιαν άλλη. ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΑ. Με μία απλή υποδομή web server – firewall – εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα κάντε τις υπηρεσίες να μιλούν μεταξύ τους και να συγκεντρώνουν αυτόματα τα ατελείωτα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιο απλή συναλλαγή. Δε χρειάζεται να κουβαλώ ένα μάτσο φορολογικές ενημερότητες αν η ΔΟΥ μου έχει ένα σύστημα που, εάν ερωτηθεί από άλλο σύστημα το «ΑΦΜ τάδε είναι ενήμερο;» μπορεί να απαντήσει ναι ή όχι. Αν η απάντηση είναι όχι, ας πάω μέχρι την εφορία μου να ενημερωθώ.
  Σταδιακά, στο ευρύτερο σύστημα θα μπορούν να μπαίνουν και μη δημόσιοι φορείς και το κράτος θα έχει απόλυτο έλεγχο στο ποιός θα μπορεί να παίρνει την πληροφορία και ποιος όχι. Έτσι θα εξαφανιστούν φαινόμενα π.χ., τραπεζικής και εργοδοτικής ασυδοσίας.
  Αφήστε τα έγγραφα μόνο όπου χρειάζονται, π.χ., όπως αναφέρεται σε κάποιο άλλο σχόλιο, όταν συνοδεύονται από τοπογραφικά σχέδια, και, για αυτές τις περιπτώσεις, φτιάξτε ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
  Μη μένετε στη λογική του θα φτιάξουμε σελίδες, η πληροφορική είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπετε στον Internet Explorer.

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 16:42 | Εφη

  Εργάζομαι σε ένα δικηγορικό γραφείο και δυστυχώς αυτό που έχω διαπιστώσει μέχρι σήμερα είναι ότι η γραφειοκρατία καλά κρατεί σε όλους τους τομείς της δικαιοσύνης, π.χ. θέλουμε ένα πιστοποιητικό από ένα υποθηκοφυλάκειο πρέπει να κάνουμε αίτηση στο υποθηκοφυλάκειο αυτό για να μας παραδοθεί το πιστοποιητικό ενώ θα ήταν πολύ πιο εύκολο η αίτηση να γίνεται ηλεκτρονικά και το πιστοποιητικό να μας στέλνεται μέσω ΚΕΠ. Επίσης κατάθεση δικογράφων άλλη διαδικασία ταλαιπωρίας η οποία έχει να κάνει με τη μη σωστή οργάνωση των δικαστηρίων γενικόοτερα. Επίσης θα ήθελα να προτείνω την τοποθέτηση μηχανημάτων για έκδοση αριθμών όπως στις τράπεζες όπου αυτά θα συνδέονται σε μια κεντρική γραμματεία η οποία θα ειδοποιεί τους δικηγόρους για την σειρά των αριθμών που έχει περάσει ή ποιος αριθμός είναι σε εκδίκαση τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι πάρα πολύ λειτουργικό για τους δικηγόρους και τους δικαστές.
  Ευχαριστώ πολύ
  Με εκτίμηση
  Έφη Εξαρχουλάκου

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 10:17 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Εαν υπάρχει βούληση για πραγματική βελτίωση της παραγωγικότητος της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Διοικητικές/Ρυθμιστικές Αρχές), της Δικαστικής Αρχής και των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμίδος (διοικητική λειτουργία) πρέπει:
  1. Να δημιουργηθεί (στο πρότυπο λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ) ψηφιακή υποδομή (λείπει μόνον η ψηφιακή υπογραφή) έτσι ώστε τα παραγώμενα δημόσια έγγραφα (έγγραφα των Δημοσίων Υπηρεσιών) να είναι μόνον ηλεκτρονικά (κατάργηση του Σχεδίου εγγράφου σε έντυπη μορφή που μετατρέπεται σε έγγραφο με την υπογραφή του από τον τελικώς υπογράφοντα αυτό και διακινείται ακριβές αντίγραφο αυτού με την γνωστή χρονοβόρο διαδικασία περασμένων αιώνων)
  2. Να δημιουργηθεί (πρόταση Δρ Τούμπα από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) Ηλεκτρονική Τράπεζα Δημοσίων Εγγράφων (Η.Τ.Δ.Ε.) όπου όλα τα έγγραφα των ανωτέρω υπηρεσιών θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε αυτήν και δι αυτής θα πιστοποιείται (με barcode reader) η αυθεντικότητα κάθε Δημοσίου Εγγράφου που θα είναι αφ’ενός προσβάσιμο στον Πολίτη όπως τα ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου και αφ’ετέρου ηλεκτρονικά προσβάσιμο από τις Δημόσιες Αρχές που με ένα κλικ θα ανακτούν σε μια οθόνη από την συγκεκριμένη Η.Τ.Δ.Ε. το έγγραφο και θα το συγκρίνουν με την εκτύπωση που πιθανώς να τους έχει προσκομίσει ο Πολίτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

  Με αυτόν τον τρόπο, ο απαιτούμενος χρόνος παραγωγής ενός εξερχόμενου δημοσίου εγγράφου περιορίζεται κατά 80%, εκμηδενίζεται η σπατάλη χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης (φωτοτυπικά, τόνερ κλπ.) και καταργείται η ανάγκη διατήρησης υπέρογκων υπηρεσιών Πρωτοκόλλου (με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς τον περιορισμό του κόστους της Δημόσιας Διοίκησης). Ολα τ’άλλα είναι πασαλείματα που δεν θα επιλύσουν το κύριο πρόβλημα παραγωγικότητος της Δημόσιας Διοίκησης των ΟΤΑ και των Δικαστικών Αρχών.

  ΥΓ Προς τους συμπολίτες μου που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο διάλογο: μην συγχέετε την Δημόσια Διοίκηση, τις Δικαστικές Αρχές και την Διοικητική λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με:
  -κοινωφελή ιδρύματα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) όπως ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, σχολεία, ΑΕΙ/ΤΕΙ κλπ.
  -εταιρείες που ανήκουν κατά 50%+1 μετοχή στο Ελληνικό Δημόσιο (όπως ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ.)

  Για τα πρώτα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αυτονομία ως προς την οργάνωση/λειτουργία τους (με πρόβλεψη σύνδεσης με την ΗΤΔΕ). Για τις εταιρείες πρέπει να λειτουργήσουν οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (όπως ισχύει για κάθε ΑΕ) με έκφραση των απαιτήσεων του βασικού μετόχου στην ΓΣ μετόχων των εταιρειών αυτών.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 00:17 | Δημήτριος Παρασκευούδης

  Είναι προτιμότερο να τα κατονομάσετε αυτά τα έγγραφα. Πόσα είναι. Δέκα, πενήντα, πεντακόσια; Παρά αυτό το γενικό και αόριστο:

  1. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων επιτρέπεται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους καθώς και η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση αυτών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα ή μεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων και ΝΠΙΔ και η έκδοση διοικητικών πράξεων με ηλεκτρονικό τρόπο/ χρήση ΤΠΕ.

  Γιατί πάλι θα βρεθεί κάποιος υπάλληλος και θα πεί το γνωστό » ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ».Επιπλέον μπορεί να υπάρξουν φαινόμενα διαφθοράς, γιατί εάν έχω ένα γνωστό, ποιος εγγυάται ότι δεν θα μπορέσω να πάρω αυτό που χρειάζομαι;

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 19:58 | Στέφανος

  Όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά έγγραφα, σε τι αναφερόμαστε;
  Αφού όλα τα άρθρα προσδιορίζουν με ακρίβεια το πως και τι, θα έπρεπε να λένε και τι είδους έγγραφα παράγει το δημόσιο.

  Παράδειγμα:
  Θέλω μια ηλεκτρονική βεβαίωση από το ληξιαρχείο. Σε τι μορφή θα μου τη στείλει; Θα είναι εικόνα; Θα είναι αρχείο Word; Θα είναι pdf; Θα είναι Open Office; Ποιος τα καθορίζει αυτά; Αν πάρω την βεβαίωση και είναι ένα είδος αρχείου που δεν μπορώ να το δω (πχ μια εικόνα ή ένα κλειστό format), πως θα τη χρησιμοποιήσω; Ποιες είναι οι ευθύνες του Δημοσίου; Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αλληλοεπικοινωνίας;

  Ελλειπέστατο.

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 15:55 | Παρασκευας

  Απόσπάσματα από Άρθρο 11
  1. Με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων …
  2. Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται η σύνταξη και τήρηση εγγράφων για τα οποία προβλέπεται από το νόμο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων.
  3. Αν η επιδιωκόμενη από φυσικό πρόσωπο ή ΝΠΙΔ ή απευθυνόμενη σε αυτά πράξη αφορά έγγραφα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, …
  ———-
  Ολες αυτές οι απροσδιοριστες εξαιρεσεις αφήνουν πρακτικά παραθυράκια για την όποια καταστρατήγηση του Νόμου…
  Είναι δεδομένο ότι η ψηφιοποίηση, και «μηχανογράφηση» και της διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών, αποτελεί μονόδρομο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών (ή καλύτερα για τη λειτουργία τους).
  Οπότε αφήνοντας μία παράγραφο όπως τη 2., πρακτικά επιτρέπεται να αποκλεισθεί η όποια προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Εννοείται πάντα διασφαλίζοντας την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 11:34 | Γιώργος Ηλιόπουλος

  Η έκδοση των λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π) και η αποστολή τους στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των καταναλωτών, εξοικονομεί χρόνο στην ενημέρωση του καταναλωτή και στις υπηρεσίες. Σχεδόν εκμηδενίζει το κόστος ταχυδρομικών τελών και την απασχόληση ατόμων για φακέλωμα λογαριασμών – αποστολή και από την άλλη μεριά μειώνεται δραστικά η χρήση χαρτιού. Από την διαδικασία δύνανται να εξαιρεθούν οι καταναλωτές εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του διαδικτύου, όπως κάποια άτομα της τρίτης ηλικίας,, φερειπείν. Σε αυτή την διαδικασία, όμως θα πρέπει να μπουν και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα (κινητή τηλεφωνία, τράπεζες κ.ά)

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 08:39 | Μαρκέλλα Τσακού

  Θα ήταν η ιδανική χώρα, πιστεύω, η Ελλάδα μας, αν καταφέρναμε, με οποιοδήποτε τρόπο να διευκολύνουμε τον πολίτη στην απόκτηση εγγράφων που τον αφορούν.Τα ΚΕΠ έχουν συμβάλει σημαντικά σ’ αυτήν την κατεύθυνση, όμως η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του καθενός μας στα έγγραφα που χρειάζεται, ακομα κι από τον προσωπικό του υπολογιστή.Σημαντικό μέσο για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την αλλαγή νοοτροπίας του δημοσίου υπαλλήλου, για τον οποίον το «περάστε να το πάρετε αύριο» είναι καθημερινή φράση.
  Μακάρι να δούμε τέτοια αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών!

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:51 | Ανδρέας Αποστολοπουλος

  Ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα εξ αρχής να απευθυνθεί στη δημόσια υπηρεσία μέσω ΕΤΠ (email) και η υπηρεσία να έχει την υποχρέωση να του απαντήσει και να του αποστείλει οποιοδήποτε πληροφορία και έγγραφο χρειάζεται. Θα πρέπει ουσιαστικά και το απλό email που ο πολίτης στέλνει να έχει την ισχύ αιτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης όπως ακριβώς γίνεται και στις χώρες του εξωτερικού.
  Η παρουσία έτσι του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες σχεδόν θα εκμηδενισθεί αλλά και το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας θα πέσει αφού αντί να χάνουν τον χρόνο τους να εξυπηρετούν και να απαντουν σε κάθε έναν , με τον τρόπο αυτό, απλά, θα δουλεύουν.Και δεν χάνουν τον χρόνο τους.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 13:56 | Χρήστος

  Η έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του διαδικτύου, είναι ένας τρόπος να μειωθεί πάρα πολύ η γραφειοκρατία.
  Κάποια στιγμή, τα ΚΕΠ έδωσαν στον κόσμο ένα κλίμα αισιοδοξίας, ότι τα προβλήματά τους με την γραφειοκρατία, θα λυνόντουσαν μέσω αυτών των Υπηρεσιών.
  Οι πολίτες είδαν πολλά από τα προβλήματα της καθημερινότητας να λύνονται, με την έννοια ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν ουρές στις διάφορες Υπηρεσίες, ακόμα και για να πάρουν ένα απλό πιστοποιητικό.
  Όμως, λόγω της έλλειψης ON LINE επικοινωνίας των ΚΕΠ με τις αντίστοιχες κρατικές Υπηρεσίες, οι υπάλληλοι ήταν υποχρεωμένοι να μεταβαίνουν αυτοπροσώπως και να ακολουθήσουν την κλασική μέθοδο έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών, με τις ουρές και της απώλειας χρόνου και ότι αυτό συνεπάγεται.
  Το συμπέρασμα είναι, ότι η γραφειοκρατία συνεχίζει να υπάρχει στην Ελλάδα και το μόνο που κάναμε είναι να μεταφέρουμε το βάρος της, από τους πολίτες στους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
  Υπάρχουν και χειρότερες περιπτώσεις, όπου οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, ενώ το πιστοποιητικό που ζητάει ένας πολίτης βρίσκεται μέσα στη λίστα τους, δηλώνουν αδυναμία να σε εξυπηρετήσουν, γιατί όπως λένε (υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά) δεν έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία.
  Δεν γνωρίζω αυτήν την στιγμή ποιες δυνατότητες έχουν αυτά τα γραφεία ΚΕΠ, αλλά έχω την πεποίθηση ότι αν η γραφειοκρατία παταχθεί στον Δημόσιο Τομέα, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης και οι υπάλληλοι που εργάζονται αυτή τη στιγμή στα ΚΕΠ, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου που τους έχει απόλυτη ανάγκη.

 • >Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται η σύνταξη
  >και τήρηση εγγράφων για τα οποία προβλέπεται από το νόμο απαγόρευση
  >χορήγησης αντιγράφων.

  εξαιρούνται από τι;
  1) από «σύνταξη και τήρηση»;
  2) από «διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση»
  3) από «ανακοίνωση»;

  γιατί εξαιρεί από τα 1 και 3; Το 1 σημαίνει περισσότερη χαρτούρα και το 3 περισσότερη αδιαφάνεια (αφού ανακοίνωση δεν σημαίνει ΚΑΙ το περιεχόμενο του εγγράφου απαραίτητα αλλά μπορεί να είναι τίτλος, συντάκτης ή/και σύνοψη κλπ.)