• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑΝΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ' | 21 Ιανουαρίου 2011, 09:36

    Ο δικτυακός τόπος του κάθε φορέα πρέπει να είναι συνδεδεμένος και να παίρνει και δίνει πληροφορίες σε κεντρική data base η οποία συγκεντρώνει και τηρεί γενικές πληροφορίες απαραίτητες και χρήσιμες σε όλους τους δικτυακούς τόπους και έχει το συνολικό "προφίλ " όλων των Ελλήνων πολιτών.