• Σχόλιο του χρήστη 'e-TEE' | 27 Ιανουαρίου 2011, 19:09

    Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με τον πιθανό κατακερματισμό δικτυακών πυλών/τόπων πρόσβασης φορέων του δημοσίου αλλά και για την απουσία κεντρικού σχεδιασμού, (στοιχεία που διαφαίνονται στο παρόν άρθρο του Σχεδίου Νόμου). Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ο νόμος θα πρέπει να υποχρεώνει τους φορείς που προσφέρουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες να φροντίσουν για τη διάθεσή τους, μέσα από το κοινό σημείο μιας στάσης για την Ελληνική Ηλεκτρονική Κυβέρνηση, το ανώτατο σε δώδεκα μήνες από τη διάθεση των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την πύλη του φορέα.