• Σχόλιο του χρήστη 'e-TEE' | 27 Ιανουαρίου 2011, 19:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

    Θα πρέπει εκτός από την ηλεκτρονική υπογραφή και τη χρονοσήμανση, που παρουσιάζεται ότι θα φέρουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα, να είναι διαθέσιμα και να γίνεται χρήση τους εφόσον γίνει καταγγελία στο σύστημα ηλεκτρονικής κυβέρνησης ή στο Συνήγορο του Πολίτη για μεροληψία και καθυστερήσεις τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη δημόσιου λειτουργού/υπαλλήλου από την πλευρά του δημόσιου φορέα του αντίστοιχου αιτήματος ενός πολίτη/επιχείρησης καθώς και να ορίζεται προβλεπόμενο και ανώτατο χρονικό όριο για τη διεκπεραίωση κάθε ηλεκτρονικής υπόθεσης. Για παράδειγμα, στη Δανία το όριο αυτό καθορίζεται στις 10 ημέρες, στη Φινλανδία στις 14 ημέρες ενώ στη Γαλλία στον ένα (1) μήνα τουλάχιστον. Προτείνουμε λοιπόν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου (η παρατήρηση έχει κατατεθεί και στο άρθρο 12).