• Σχόλιο του χρήστη 'Σουμάκης Συμεών' | 17 Μαρτίου 2015, 22:23

    Στο άρθρο 20 "Πεδίο εφαρμογής" στην παράγραφο 1 και στο τέλος της περίπτωσης δ να συμπληρωθεί: "...και κύριων αγωγών." Διότι υπάρχουν και εργαζόμενοι σχολικοί φύλακες που έχουν κερδίσει και αποφάσεις πρωτοδικείου κύριων αγωγών.