• Σχόλιο του χρήστη 'Ioannis Giannakakis' | 17 Μαρτίου 2015, 23:08

    Στο παρόν άρθρο 20, παράγραφος 1 ε) "οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74)" δεν υπάρχει σαφής αναφορά και σε άλλους νόμους που κατάργησαν φορείς. Τέτοιος νόμος είναι 4238/2014 (ΦΕΚ 38) ο οποίος κατάργησε την τότε μορφή - ως φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών - του ΕΟΠΥΥ (ν.π.δ.δ.) και τον μετέτρεψε σε αγοραστή μόνο υπηρεσιών υγείας, ιδρύοντας στη θέση του ως πάροχο ιατρικών υπηρεσιών το ΠΕΔΥ. Με αυτή τη νομοθετική πράξη οδηγήθηκαν στην απόλυση γιατροί που εκτός από εκείνους που είχαν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπήρχαν και άλλοι γιατροί, περίπου 90 σε αριθμό, που είχαν προσληφθεί μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ σε ασφαλιστικούς φορείς και αποτελούσαν μόνιμο προσωπικό. Με μεταγενέστερη διαπιστωτική πράξη αυτοί μετατάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και με τον νόμο 4238/2014 λύθηκε η εργασιακή τους σχέση. Σε περίπτωση που δεν αναφερθεί ρητά και ο νόμος 4238/2014 εκτός του 4250/2014 στη συγκεκριμένη παράγραφο του άρθρου, τότε ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο παρερμηνείας του υπό κατάθεση νόμου που να οδηγεί στην μη αποκατάσταση της αδικίας ακόμα και για υπαλλήλους που με κανονική διαδικασία ΑΣΕΠ κατέκτησαν μόνιμη υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο.