• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ' | 18 Μαρτίου 2015, 00:22

    Για το αρ.31, παρ.8. Αποτελεί πάγιο αίτημα των μουσικών των ΟΤΑ η εξομοίωση των τυπικών τους προσόντων (πτυχία ή διπλώματα ωδείων) με τους λοιπούς μουσικούς του Δημοσίου που κατέχουν ίδια τυπικά προσόντα και ήδη προβλέπεται γι'αυτούς η κατάταξη στην ΤΕ κατηγορία.(άρ.20, παρ.3, Ν.3475/06 όπως ισχύει και αρ.48, Ν.1597/86).Πρόκειται για προσωπικό με πολυετείς σπουδές και υψηλή κατάρτιση. Μέχρι σήμερα οι μουσικοί των ΟΤΑ κατατάσσονταν στην ΤΕ κατηγορία βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και επιβάρυναν με αναδρομικά , τόκους και δικαστικά έξοδα τους ΟΤΑ. Επίσης πλήθος μουσικών βρίσκονται σε εκκρεμοδικία, αναμένοντας την δικαίωση τους βάση δεδικασμένου και διεκδικώντας μεγάλα ποσά από τους ΟΤΑ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκαθίσταται το δίκαιο και παρά τη φαινομενική δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω της μικρής διαφοράς των αποδοχών ΔΕ με ΤΕ, ουσιαστικά το πλήθος παραιτήσεων από τα δικόγραφα που θα επιφέρει, αποτελεί ισχυρό ισοδύναμο που ελαχιστοποιεί ή εξαλείφει την όποια επιβάρυνση και για πολλά χρόνια. Ως μια από τις συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε πρόσφατο Κοινό Κλαδικό αίτημα προς την κατεύθυνση της ρύθμισης αυτής, εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αποδοχή του αυτονόητου, δηλαδή της ισότητας και της αναλογικότητας μεταξύ πολιτών με όμοια τυπικά προσόντα. Η μόνη παρατήρηση μας είναι ότι η φράση ... πτυχίο (δίπλωμα)..... θα προκαλέσει σύγχυση κατά την εφαρμογή της διάταξης, διότι είναι διαφορετικός τίτλος το πτυχίο από το δίπλωμα. Το δίπλωμα παρέχεται μετά την παρακολούθηση επιπλέον σπουδών από το πτυχίο. Προτείνουμε τη διατύπωση ... πτυχίο ή δίπλωμα ...