• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 18 Μαρτίου 2015, 08:56

    Ενδεχομένως η παρακάτω πρόταση να μήν μπορεί να τοποθετηθεί στο παρόν άρθρο αλλα σε άλλο σημείο του παρόντος νομοσχεδίου. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007 (Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού) «Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού». Με τον παραπάνω ισχύοντα σήμερα περιορισμό, αποκλείονται της υποβολής αιτήσεων οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη Στρατιωτική τους θητεία και οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους, εκτιμάται οτι κατα το χρόνο του διορισμού (που είναι μεταγενέστερος του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) θα έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους υποχρέωση. Αυτό αποτελεί ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος των στρατευμένων διότι αποκλείονται επιλεκτικά της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς. Eπιδεικνύεται τιμωρητική διάθεση του Κράτους απέναντί τους επειδή και μόνο εκτελούν το καθήκον τους προς τη πατρίδα. Προτείνεται η συμπλήρωση της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007 ως ακολούθως:«Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.Εξαιρετικά, οι εκτελούντες τη στρατιωτική τους θητεία κληρωτοί, έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων εφ όσον με ευθύνη τους, εκτιμούν οτι κατα το χρόνο διορισμού θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις».