• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Τ.' | 18 Μαρτίου 2015, 13:40

    Το να έχει το ΑΣΕΠ μια βάση δεδομένων με ψηφιακά πιστοποιητικά είναι λάθος γιατί προκαλεί τους hackers να τα κλέψουν. Αυτό αυξάνει το κόστος για συντήρηση και ασφάλεια του server. Επίσης, αν γίνει διαρροή των ψηφιακών πιστοποιητικών θα προκύψουν εύκολα πολλά πλαστά. Να γίνεται η υποβολή των ψηφιακών πιστοποιητικών ηλεκτρονικά (και μόνο ηλεκτρονικά) σε κάθε διαγωνισμό και μετά τα διαγράφονται. Ας υπάρχει μια καρτέλα των εγγεγραμμένων χρηστών αλλά να μην υπάρχουν αποθηκευμένα πιστοποιητικά στους servers του ΑΣΕΠ.