• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Κουτσούκος Αναστάσιος' | 18 Μαρτίου 2015, 15:32

    Υπάλληλοι που κατέθεσαν αναφορές για Προισταμένους τους και προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία δικαιούνται Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος και οι αντιμηνύσεις που έχουν σκοπό την εκδίκηση του υπαλλήλου αρχειοθετούνται. Η προστασία Μάρτυρα δύναται να δίνεται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια, Από τον Επιθεωρητή δημόσιαας Διοίκησης από τους Υπουργούς στους οποίους υπάγεται ο υπάλληλος και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.