• Σχόλιο του χρήστη 'M.LAiNH' | 18 Μαρτίου 2015, 18:30

    Παρατηρήθηκε στο δημόσιο ότι επειδή θέλουν να διώξουν κάποιον Προϊστάμενο από την θέση του επειδή πρόσκειται σε διαφορετική πολιτική παράταξη (ειδικά από αυτή που κυβερνάει )να προβαίνουν ομαδικά τα άτομα της κυβερνώσας παράταξης σε ενέργειες τύπου bullying -μέσω αναφορών- με αποτέλεσμα τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 107 (αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς κ.λ.π), (με την συμμετοχή και των προσκείμενων συνδικαλιστών που συνήθως εκλέγοναι και στα υπηρεσιακά-πειθαρχικά συμβούλια ), να τις επεκτείνουν και στην επιπλέον πειθαρχική συνέπεια του υποβιβασμού των προϊσταμένων σύμφωνα με τον ν. 3528/07 άρθρο 86 παρ 6.Στη περίπτωση αυτή κρύβεται ο πραγματικός λόγος του υποβιβασμού και χρειάζεται ο θιγόμενος να προσφεύγει στα δικαστήρια.Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί κατά κόρον στη περίοδο των μνημονίων. Χρειάζεται να απαληφθεί η παράγραφος 6 του άρθρου 86 τουλάχιστον όταν η πειθαρχική ποινή είναι απλή επίπληξη ή και μέχρι την ποινή της περικοπής μισθού μικρών ποσών ή και κατά την κρίση του νομοθέτη.