• Σχόλιο του χρήστη 'Χαρίδημος Αργύρης' | 19 Μαρτίου 2015, 04:03

    «Τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, μπορούν να έχουν όλοι του φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του ν 3979/2011 προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν, έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις , καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του.» Ερωτώ: -Πού θα βρίσκετ;αι η ηλεκτρονική θυρίδα κάθε Έλληνα πολίτη ; Ζητώ: -Η ηλεκτρονική θυρίδα των Ελλήνων πολιτών να βρίσκεται εντός Ελλάδος.