• Σχόλιο του χρήστη 'Α Α' | 19 Μαρτίου 2015, 10:56

    Η εκ νέου παράταση της θητείας των μελών και των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπει η παράγραφος 7 αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση στο θέμα της λειτουργίας των αρχών και διαιωνίζουν το πρόβλημα και τις πρακτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι θεσμοί επιτέλους οφείλουν να συμφωνήσουν στα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τα μέλη και τους προέδρους των οποίων η θητεία έχει λήξει, έτσι ώστε η λειτουργία των αρχών να πραγματοποιείται απρόσκοπτα και σύμφωνα με το σύνταγμα.