• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Γ.' | 19 Μαρτίου 2015, 11:07

    Θα έπρεπε να υπάρχει πιο σαφής πρόβλεψη στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου ως προς τις διαπραγματεύσεις που αφορούν ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν Ανεξάρτητες Αρχές, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Όταν προβλέπεται ότι μπορεί να συνάπτονται ειδικές συλλογικές συμβάσεις ανά Ανεξάρτητη Αρχή, ανά αυτοτελή δημόσια υπηρεσία κλπ δεν μπορεί να επιβάλεις αυτό να γίνεται με την συμμετοχή της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, ο οποία εκπροσωπεί ταυτόχρονα εργαζομένους πολλών Αρχών ή υπηρεσιών (που μπορεί να είναι άσχετοι με τις όποιες ειδικές ανάγκες της συγκεκριμένης Αρχής ή υπηρεσίας). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να διαπραγματεύεται την ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ο πρωτοβάθμιος σύλλογος εργαζομένων, ο οποίος και είναι αυτός ο σύλλογος που εκπροσωπεί τους συγκεκριμένους εργαζομένους που αφορά η συγκεκριμένη ειδική σύμβαση. Όσο για την πρόβλεψη ότι «Με τις συμβάσεις αυτές (ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας) δεν μπορεί να ρυθμίζονται θέματα αμοιβών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικά των γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας», είναι μία σωστή παρέμβαση, αν και νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει διάφορα μικρά προβλήματα κατά περίπτωση, λόγω της καθολικότητάς της.