• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Γ.' | 19 Μαρτίου 2015, 13:52

    Αφού επιχειρούνται (σωστές κατά τα άλλα) αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2690/1999 (άρθρο 1), θα πρέπει να προβλεφθεί και ρητή αναφορά, ότι στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου είναι και οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες ερμηνευοντας κατά το δοκούν το άρθρο 1, θεωρούν ότι δεν εμπίπτουν σε αυτόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να θεωρούν οι Ανεξάρτητες Αρχές ότι δεν τις αφορά π.χ. η πρόβλεψη του αρ. 4 περί συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Το αυτό ισχύει και για άλλες προβλέψεις του Νόμου. Αυτό δεν είναι φυσικά σωστό, οπότε καλό θα ήταν να λυθεί με ρητή πρόβλεψη.