• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Σιάτρας' | 19 Μαρτίου 2015, 13:56

    Σχετικά με το άρθρο 31, παρ.8 Είναι σημαντικό να ενταχθεί αναφορά στην επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων των μονίμων καθηγητών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στους υπόλοιπους καθηγητές μουσικής που υπηρετούν ως ΙΔΑΧ ή μόνιμοι σε Δημοτικά Ωδεία ή Δημοτικές Μουσικές Σχολές που είναι ενταγμένα σε ΝΠΔΔ ή Δήμους λόγω του ότι υφίσταται ουσιώδης ομοιότητα πραγμάτων, σχέσεων και καταστάσεων με την εργασία των καθηγητών μουσικής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και επιβάλλει στη διοίκηση την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για όμοια μεταχείριση. Θα μπορούσε να προστεθεί η αναφορά: "Επιπλέον, η υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/3967/163/15-03-1990 απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΝΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ με θέμα «Καθορισμός ωρών διδασκαλίας μονίμου προσωπικού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» εφαρμόζεται και στα Δημοτικά Ωδεία ή Δημοτικές Μουσικές Σχολές που λειτουργούν ενταγμένα σε ΝΠΔΔ ή Δήμους."