• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Χ. Σαμακάς' | 19 Μαρτίου 2015, 13:54

    " 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήματα της παραγράφου 1 που θα εκποιηθούν με κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών, τη δημοσιονομική επιβάρυνση από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια. " Τα οχήματα του Δημοσίου ως Δημόσια Περιουσία είναι απαραίτητο να κατηγοριοποιηθούν πρώτον βάσει επιβιωσιμότητας και προσδόκιμο έργου και δεύτερον βασει κόστους λειτουργίας και συντήρησης με Διαφάνεια, Δημόσια προβολή και Λαικό Ελεγχο. Αυτό απαιτεί το Δημόσιο Συμφέρον και τίποτα λιγώτερο. Κριτήρια ιδιωτικών συμφερόντων όπως κυβισμός και παλαιότητα ευνοούν την αέναη αντικατάσταση των οχημάτων με ασθενέστερα και ακριβώτερα εισαγόμενα. Η συντήρηση και η βελτίωση των υπαρχόντων αντιθέτως, υποστηρίζει την απασχόληση, την εμπειρογνωμοσύνη και την Εθνική Οικονομία.