• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθερία Γκόγκου' | 20 Μαρτίου 2015, 01:02

    Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ "Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων" έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να προσφέρουν άψογα τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε "ζωντανή" πολιτισμικά κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου δεν είναι σωστό κάθε χρόνο να περιμένουν τις 4μηνες συμβάσεις για να ζήσουν και τους υπόλοιπους μήνες αλλά θα πρέπει άμεσα να κλιθούν να στελεχώσουν μόνιμες θέσεις δεδομένου ότι οι ελλείψεις στο χώρο του πολιτισμού συνεχίζουν να είναι πολλές. Οι έμπειροι και εκπαιδευμένοι ημερήσιοι φύλακες αρχαιοτήτων και νυχτοφύλακες αυτών, έχουν δικαίωμα να προσφέρουν το έργο τους, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και λειτούργημα και δεν είναι δυνατόν να έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι "πολιτισμένη" η απόφαση στους 50 μήνες συνολικής εργασίας να στέλνονται σπίτι τους για να αντικατασταθούν από μη καταρτισμένα άτομα η από άτομα που έχουν λάβει άλλου είδους κατάρτιση η προέρχονται από άλλου είδους απασχόληση.